Geen foto

De Bosatlas van het cultureel erfgoed

De Bosatlas van het cultureel erfgoedVanaf 16 oktober 2014 is de Bosatlas van het cultureel erfgoed verkrijgbaar. In het Rijksmuseum is het eerste exemplaar uitgereikt aan Martine Gosselink, hoofd geschiedenis van de instelling. Onder meer cultuurhistoricus Herman Pleij sprak daarbij over de waarde van ons culturele erfgoed. In de Bosatlas van het cultureel erfgoed wordt de rijkdom van ons culturele erfgoed in thematische hoofdstukken besproken.

Erfgoed in kaart

De Bosatlas van het cultureel erfgoed is een 416 pagina’s tellend overzicht van Nederlandse monumenten, landschappen, feesten en gebruiken. Met behulp van kaarten, informatieve illustraties en foto’s brengt de atlas het Nederlandse verleden in kaart. Hierbij bespreekt de atlas zowel kastelen en kerken uit een ver verleden, als voetbalclubs of popmuziek van meer recentere datum.

Landschappen

Gebouwde monumenten zoals fabrieken, molens of paleizen, tonen hoe mensen vroeger woonden en werkten en zijn daarom een belangrijk onderdeel van de atlas. Voor de geschiedenis van Nederland is het landschap echter net zo belangrijk. Daarom is in de atlas een groot deel ingeruimd  waarin wordt getoond hoe de Nederlanders dit landschap naar hun eigen hand hebben gezet.

Kleine monumenten

Behalve voor grote monumenten heeft de Bosatlas van het cultureel erfgoed ook ruimte gemaakt voor kleinere culturele juweeltjes. De atlas bevat bijvoorbeeld kaarten over straatnamen, straatmeubilair, vooroorlogse productmerken, schildersateliers en schrijversmonumenten. Zelfs eendenkooien, brandspuithuisjes en elektriciteitsmasten worden niet overgeslagen.

De Bosatlas van het cultureel erfgoed is tot stand gekomen in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is tot en met 31 december 2014 te koop voor een introductieprijs van €99,95. Daarna geldt de reguliere prijs van €119,95.

Meer lezen

Tijdvakken

Landen