Goudguldens zoals bij Loppersum

Complete muntschat 16e eeuw gevonden

Goudguldens zoals bij LoppersumTrending - In het Groningse dorp Loppersum zijn tijdens werkzaamheden aan de riolering 48 goudguldens en een Tudor-penning aangetroffen. Volgens archeologen een zeer zeldzame vondst met een waarde van tussen de 25.000 en 30.000 euro.

Wierdedorp

Loppersum is een zogenaamd Wierdedorp, dat is een dorp dat gebouwd is op een kunstmatige helling. Omdat zo'n wierdedorp een rijke bron van archeologisch materiaal kan zijn, is het verplicht om de bodem archeologisch te laten onderzoeken wanneer er dieper dan 40 centimeter gegraven gaat worden.

Amateurarcheoloog onderzoekt

Tijdens de werkzaamheden aan de riolering schakelde de gemeente amateurarcheoloog Aldwin Wals in om de grond met een metaaldetector te onderzoeken. Tijdens het onderzoeken van de grond stuitte de archeoloog al met een paar zwaaien van zijn metaaldetector op de munten.

Muntschat

De 48 gouden munten uit de 16e eeuw zijn afkomstig uit het Heilige Roomse Rijk. Op de munten staan heiligen afgebeeld. De oudste munt lijkt afkomstig te zijn uit 1501 en de jongste uit 1592 en ze zijn uitgegeven in naam van verschillende Duitse keizers als Karel V, Maximiliaan II en Rudolph II. Ook werd er bij de munten een zeldzame Tudor roos gevonden. Dat is een insigne dat werd gebruikt door Engelse troepen die rondom Groningen gelegerd waren in deze tijd

Plundering van Loppersum

Omdat de munten in de kelder zijn gevonden en de jongste dateert uit 1592, gaat men ervan uit dat de eigenaar ze omstreeks eind 16e eeuw heeft verstopt. In deze periode heerste er veel onrust in Groningen. Zo vond er van 1588 tot 1594 het schansenbeleg plaats waarbij Staatse troepen probeerden Groningen in te nemen. Tijdens dit beleg vonden er veel plunderingen plaats in deze regio. Daarom acht men de kans groot dat de eigenaar de munten heeft verborgen om ze van plundering te beschermen. Aangezien de munten nadat ze waren verborgen niet meer zijn weggehaald is de kans groot dat de eigenaar die plunderingen niet heeft overleefd.

Bronnen:

Nos.nl: Zeldzame muntschat Loppersum 

Groningerkrant.nl: Muntschat

Rtvnoord.nl: Zledzaam grote muntschat

Afbeelding:

Numisantica via Wikimedia Commons

Meer lezen
Tijdvakken