Bronstijdgrafheuvels bij Tiel gevonden

Archeologen keken verrast op toen ze op 3800 jaar oude grafheuvels stuitten op bedrijventerrein Medel in Tiel. Het gaat om grote grafheuvels met een doorsnede van 20 meter. De vondst is vooral uniek omdat er nog zoveel skeletten goed bewaard zijn gebleven. Dit geeft de onderzoekers een bijzondere gelegenheid om meer te weten te komen over de vroegere bewoners van de omgeving en over grafheuvels in het algemeen in Nederland.

Grafheuvels komen vooral voor op zandgronden, daar vergaat botmateriaal over het algemeen. Een lijksilhouet in de grafheuvel is dan het enige wat nog rest. In (rivier)klei gebied, zoals bij Tiel blijven menselijke resten vaak beter bewaard. De archeologen kwamen er achter dat er in de grafheuvels opvallend veel mensen begraven waren. Zo zijn er in twee heuvels in totaal veertig personen gevonden. Een aantal van de overledenen zijn gecremeerd, anderen begraven. Mogelijk gaat het om een hele familie. Volgens de onderzoekers zijn de oudste doden  bewoners  van de boerderij die vijftien meter verderop stond.

Begrafenisritueel

Twee losse schedels, zonder de rest van het lichaam, en een losse kaak van een paard stellen de archeologen voor een raadsel. De schedels en de kaak zijn bewust begraven. Paarden hadden blijkbaar een belangrijke betekenis voor de bronstijdbewoners van Tiel. Zijn de schedels en de paardenkaak een offer? En was de bronzen speerpunt die eerder werd gevonden ook een offer?

Tiel in duizenden jaren aan archeologie

In een jaar tijd zijn bijna één miljoen vondsten gedaan op het terrein. Vele sporen en vondsten uit de steentijd, bronstijd, ijzertijd, Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen kwamen aan het licht en trokken daarmee veel aandacht van geïnteresseerden. Inmiddels is de opgraving afgerond.

http://archeologie.nl/nieuws-en-opinie/2017/10/11/3800-jaar-oude-grafheuvels-gevonden-bij-opgravingen-in-tiel/

Afbeelding: Bronzen speerpunt door RMO 

 

 

Meer lezen
Tijdvakken
Landen