Botermarkt Gent krijgt duidelijker pleinkarakter

De Botermarkt is een van de hoogtepunten van de historische binnenstad van de Belgische stad Gent. Momenteel is het ook de meeste zichtbare archeologische plek van de stad. Vier weken lang zullen er opgravingen op de markt plaatsvinden naar bodemlagen tot in de 10e en 11e eeuw.

De opgravingen zijn onderdeel van de KoBra-projecten voor de vernieuwing van de Gentse centrumpleinen. Het KoBra project wil door herinrichting van de Korenmarkt, het Emile Braunplein en de omgeving meer plaats en ruimte geven aan historische pleinen. Met de opknapbeurt wil het project de Botermarkt weer een duidelijker pleinkarakter geven. Ter hoogte van de Botermarkt moet een bijzondere vormgeving de automobilist duidelijk maken dat hij het voetgangersgebied nadert. Ook de andere toegangen tot het voetgangersgebied krijgen een duidelijke markering. De bestaande groep lindebomen worden er met een boom uitgebreid om de bomen meer te laten opvallen in hun omgeving.

De Botermarkt heette in het begin van de 14e eeuw het ‘Plaetse’ en vormt het officiële centrum van de laatmiddeleeuwse stad. Het plein werd afgebakend door de Belfort toren en een aantal schepenhuizen. De oudste lagen van het plein gaan waarschijnlijk terug tot de 10e en 11e eeuw. De vondsten zijn tot nu toe een mogelijk achtererf van een middeleeuws huis, een mogelijke erfafsluiting van een luxueus patriciërshuis uit de 12e of 13e eeuw en een houten kom uit de 13e of 14e eeuw.

Het is niet de eerste keer dat er opgravingen worden gedaan op de Botermarkt. In 1998 zijn bakstenen constructies gevonden op de plaats van de monumentale trap van het stadhuis. Die zouden kunnen behoren tot het eerste schepenhuis dat in 1320 aan de westzijde van de ‘Plaetse’ werd opgetrokken. Rond 1600 is dit schepenhuis dat inmiddels was vervallen, vervangen door de monumentale renaissance-architectuur van het huidige stadhuis.

Bronnen: Archeonet en Gemeente Gent

Meer lezen