Gevonden schedel

Gevonden schedel

Foto: INAH

Bijzondere vondst in Mayastad Palenque: verborgen grafkamer met mysterieuze groene beeldjes gevonden

In Mexico hebben archeologen tijdens opgravingen in Palenque een grafkamer van de Maya’s ontdekt. De grafkamer behoorde waarschijnlijk toe aan iemand van hoge status. Extra bijzonder was dat de archeologen een collectie mysterieuze groene stenen beeldjes aantroffen in een nis, waarvan de betekenis nog niet helemaal duidelijk is.

Archeologen van het Mexicaanse Nationaal Instituut voor Antropologie en Geschiedenis (INAH) ontdekten de grafkamer tijdens restauratiewerkzaamheden in Palenque. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van het programma voor de verbetering van archeologische zones, gefinancierd door de overheid van Mexico en een initiatief van het Ministerie van Cultuur.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Grafkamer

Tijdens restauratiewerkzaamheden aan een structuur genaamd CP3 ontdekten onderzoekers een grafkamer met daarin een skelet. Het stoffelijk overschot blijkt een hooggeplaatst persoon uit Palenque te zijn geweest, aangezien het skelet met het hoofd naar het noorden is neergelegd, wat een typisch begrafenisgebruik was uit die tijd voor de elite van Palenque.

Grafkamer

Grafkamer

Foto: INAH

Groen beeldje

Groen beeldje

Foto: INAH

In de kamer werden ook grote keramische kommen gevonden die volgens de begrafenisovertuigingen van de Maya's de overledene in het hiernamaals zouden voeden. Daarnaast zijn er in een nis van de grafkamer stenen beeldjes gevonden die ook bevestigen dat de overledene een hoge positie in de Maya-samenleving moet hebben gehad. De beeldjes waren namelijk gemaakt van Malachiet, een groenkleurig gesteente dat volgens de Maya’s sterke spirituele krachten zou hebben.  

In het secundaire gedeelte van de grafkamer hebben onderzoekers ook nog een tweede skelet gevonden, dat toebehoort aan een vrouw. Vermoed wordt dat ze eerst op een andere locatie was begraven, voordat haar botten in de toegangsruimte van de grafkamer werden geplaatst toen deze later werd heropend. Ook groeven de archeologen nog een derde schedel op in deze ruimte, waarvan de herkomst nog onbekend is.

Gevonden keramische kommen

Gevonden keramische kommen

Foto: INAH

Palenque

Palenque was een Maya-stadsstaat in het zuidoosten van Mexico, en tegenwoordig een van de voornaamste archeologische vindplaatsen van Mexico. Hoewel deze locatie al vanaf 100 voor Christus bewoond werd, zijn de meeste monumentale bouwwerken tussen 400 en 800 na Christus gebouwd. Gedurende deze tijd werd de stad geregeerd door een reeks machtige koningen die toezicht hielden op de bouw van  diverse monumentale bouwwerken. Waaronder ook de ‘Tempel van de Inscripties’, het Rode Paleis en de Tempel van het Kruis. Hoewel Palenque een stuk kleiner was dan Mayasteden als Chichen Itza, behoort de stad dankzij al  deze monumentale bouwwerken toch tot een van de bekendste archeologische sites van Mexico.

De Maya’s hebben niet lang van hun bouwwerken gebruik kunnen maken, want begin negende eeuw werd de stad om onduidelijke redenen verlaten. Spaanse ontdekkingsreizigers ontdekten de ruïnes pas honderden jaren later weer opnieuw. Het duurde daarna nog tot de negentiende eeuw voordat archeologen begonnen met de Mayabouwwerken weer uit te graven.

Palenque

Palenque

Foto: INAH

Vandaag de dag is er eigenlijk nog maar een klein deel van de stad blootgelegd. Onderzoekers vinden steeds iets nieuws. Een groot deel van de geschiedenis van Palenque konden archeologen ontcijferen door de hiërogliefen op de bouwwerken. Die onthullen een opeenvolging van heersende Palenque-dynastieën in de 5e tot 8e eeuw na Christus.

Palenque is tegenwoordig een toeristische trekpleister geworden. Veel toeristen die een rondreis door Mexico maken nemen ook een kijkje in de oude Mayastad. Vandaar dat de Mexicaanse overheid momenteel extra inzet op de restauratie van de bouwwerken.


Archeologie Online is van de makers van Archeologie Magazine. Meer weten over dit prachtige magazine? JA GRAAG!


Meer lezen
Landen
Thema's