Geen foto

‘Beleef het verleden’ wegens succes verlengd

Archeologische tentoonstelling ‘Beleef het verleden’ wegens succes verlengdRuim 20.000 bezoekers hebben sinds november 2013 in FutureLand de tentoonstelling 'Beleef het verleden' bezocht. Hierom is besloten de expositie over de archeologische vondsten van Maasvlakte 2 te verlengen tot en met zondag 1 juni 2014. Wie dus nog een keer met de babymammoet wil knuffelen of bij de steentijdman in zijn kamp wil staan, kan nog terecht in het informatiecentrum over Maasvlakte 2. Zelf fossielen zoeken kan inmiddels ook en alle vondsten zijn onlangs gebundeld in een boek dat beschikbaar is in FutureLand.

Naast de vondsten uit het middensteentijdkamp dat onder water is opgegraven, zijn in de tentoonstelling ook de vele fossiele botten en kiezen te zien die in het zand van Maasvlakte 2 zijn gevonden. Het recent gevonden schedelfragment van een middensteentijdmens heeft er inmiddels een centrale plaats gekregen.

De tentoongestelde vondsten van ‘Beleef het verleden’ geven inzicht in het leven van onze voorouders en laten het verleden herleven: bezoekers staan oog in oog met een jager-verzamelaar in zijn kamp, gebaseerd op de nederzetting gevonden bij opgravingen onder water in de Yangtzehaven, en kunnen op de foto met een levensechte babymammoet.

Zelf fossielen vinden

Vrijwel dagelijks worden er nieuwe sporen van menselijke en dierlijke aanwezigheid uit vervlogen tijden gevonden op het Maasvlaktestrand. Om de wetenschap verder te helpen en archeologische vondsten niet verloren te laten gaan, hebben het Havenbedrijf Rotterdam, de Rotterdamse archeologische dienst (BOOR) en het Natuurhistorisch Museum Rotterdam gezamenlijk de ‘Oervondst Checker’ ontwikkeld. Een web-app waarmee smartphone-gebruikers terwijl ze op het Maasvlaktestrand wandelen hun vondsten kunnen laten onderzoeken.

Aan de hand van de ‘vindlocatie’ en een foto wordt een indicatie gegeven van de mogelijke leeftijd van de vondst én is te herleiden waar in de Noordzeebodem de vondst is opgebaggerd. Dit kan bestaande wetenschappelijke theorieën bevestigen of zelfs nieuwe inzichten opleveren! Op de website staat een overzicht van alle gedetermineerde vondsten.

Vondsten voor het oprapen 

Archeologische tentoonstelling ‘Beleef het verleden’ wegens succes verlengdNaar verwachting worden nog meer vondsten gedaan op het Maasvlaktestrand. Walter Langendoen, de vinder van vele bijzondere vondsten op het Maasvlaktestrand zoals fossiele hyenakeutels, woelmuiskiesjes, mammoetbotten én de 9.600 jaar oude Homo-Sapiens schedelfragmenten, draagt zijn kennis aan geïnteresseerde strandjutters over. Maandelijks geeft hij tijdens zoektochten op het Maasvlaktestrand uitleg en tips over het speuren naar archeologische en paleontologische schatten.

De eerstvolgende excursie is op zondag 23 maart om 11:30 uur. Vertrek per bus vanaf FutureLand, de excursie duurt anderhalf uur. Opgeven/aanmelden kan via de website.

Schatten van het mammoetstrand

Over de resultaten en conclusies van het oudheidkundig onderzoek, gehouden tijdens de aanleg van Maasvlakte 2 is een voor het groot publiek geschreven boek verschenen onder titel ‘Schatten van het mammoetstrand’. Aan de hand van archeologische en fossiele vondsten toont het boek hoe mensen en dieren kilometers uit de kust leefden op land dat plaats heeft gemaakt voor zee.

Naast onderzoek in de zeebodem is een onderwateropgraving gedaan en is het opgespoten zand nauwkeurig onderzocht op aanwezigheid van archeologische en paleontologische vondsten. Bij de onderzoeken waren onder meer de Rotterdamse archeologische dienst BOOR en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nauw betrokken. Het boek kost in de winkel € 24,95 en is in FutureLand verkrijgbaar voor € 19,95.

Over FutureLand 

Meer informatie, het programma en openingstijden van Futureland 2014 vindt u hier.

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's