Behoud van archeologische resten Schokland

De provincie Flevoland doet niet gelijk denken aan geschiedenis, maar toch heeft de bodem van de jongste provincie van Nederland een interessant verhaal te vertellen. In het huidige werelderfgoed Schokland, een voormalig eiland in de Zuiderzee, liggen veel archeologische resten. Schokland is een zogenaamde Topsite, een archeologische vindplaats die beschermd wordt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Schokland, voormalig eiland in de Zuiderzee

In 1859 werd het eiland Schokland ontruimd en sinds de drooglegging van de Noordoostpolder is Schokland onderdeel van het vasteland van Flevoland. Op Schokland woonden twee hechte en religieuze gemeenschap die een unieke cultuur vormden. Echter, werd Schokland al veel langer bewoond. Archeologen hebben in het gebied resten gevonden van jagers en verzamelaars en vroege boeren daterend uit 8.000 tot 2.000 v.Chr. Sinds 1995 staat Schokland op de werelderfgoedlijst van UNESCO vanwege de unieke combinatie van cultuur en natuur.

Bescherming van de Topsite

De archeologische resten in Schokland worden bedreigd door een daling van de bodem en agrarische activiteiten. Archeologen zouden graag de resten in situ willen beschermen. Dit houdt in dat de resten op hun oorspronkelijke plaats blijven liggen en niet opgegraven worden. In Schokland kan dit bereikt worden door het aanleggen van een hydrologische zone: een gebied waar het grondwaterpeil kunstmatig hoog wordt gehouden. Op deze manier kunnen de archeologische resten op de beste manier en in hun eigen context bewaard worden.

Bekijk deze korte reportage van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor beeldmateriaal en meer informatie over de archeologische resten op Schokland.

[video:https://www.youtube.com/watch?v=3ITCp-qwvSI]

Bronnen

nl.wikipedia.org, Schokland
nl.wikipedia.org, In situ
youtube.com, Behoud van archeologische resten door hoog waterpeil
cultureelerfgoed.nl, topsites

Afbeeldingen

commons.wikimedia.org, Schokland

 
Meer lezen
Tijdvakken
Landen