Archeologisch onderzoek wees uit dat Assenede ouder is dan werd gedacht.

Assenede al sinds 13e-14e eeuw bewoond

Archeologisch onderzoek wees uit dat Assenede ouder is dan werd gedacht.Recent archeologisch onderzoek in Assenede (België) heeft uitgewezen dat er al vanaf de 13e-14e eeuw menselijke activiteit was. Het onderzoek werd verricht op een weiland naast het gemeentehuis. Begin oktober zal er nieuw archeologisch onderzoek in worden gezet.

Het onderzoek werd verricht in het kader van het aanleggen van een bufferbekken en de heraanleg van de doortocht N436 in Assenede. Voordat de werkzaamheden van start gingen, wilde de gemeente een dergelijk onderzoek inzetten. Er was namelijk al vermoeden dat er in de vroege middeleeuwen een oud klooster stond.

“De wetenschappelijke vraagstelling was enerzijds gericht op de mogelijke aanwezigheid van restanten van een in oorsprong 13e-eeuwse begijnhof/klooster op deze plek,” aldus leidend archeoloog Bert Acke. “Anderzijds bestond de kans dat de vondsten van dit onderzoek aansloten bij de gegevens die eerder verkregen werden bij de opgraving die archeologen deden bij de bouw van het gemeentehuis, de vroegere kasteelsite, zeg maar.”

Het eerste resultaat duidde erop dat het terrein al sinds de 13e-14e eeuw in gebruik was. Zo werden er afvalkuilen aangetroffen en een complexe grachtenstructuur. Er zijn echter geen bakstenen van gebouwen of menselijke begravingen opgegraven, dus of er daadwerkelijk een klooster heeft gestaan, blijft een mysterie. De sporen wijzen aan, volgens Acke, dat men zich hier eerder aan de rand van een bewoningssite bevindt dan in de kern ervan.

Deze vondst heeft gegarandeerd dat er meer onderzoek zal worden verricht. Dat zal waarschijnlijk in oktober gaan gebeuren. “Binnenkort zal dus opnieuw een tipje van de sluier opgelicht worden betreffende de oudste geschiedenis van Assenede.”

Assenede is een gemeente in België, vlak tegen de grens van de Nederlandse provincie Zeeland aan. Uit onderzoek is gebleken dat het één van de oudste gemeenten van Vlaanderen is.

Bron: Nieuwsblad.be

Meer lezen

Tijdvakken

Landen