Archeologisch onderzoek naar 17e-eeuwse brug Slot Schaesberg

Archeologisch onderzoek naar 17e-eeuwse brug Slot Schaesberg

Archeologisch onderzoek naar 17e-eeuwse brug Slot SchaesbergVanaf maandag 7 juli zal in samenwerking met archeologisch adviesbureau RAAP archeologisch onderzoek worden verricht naar de restanten van de oorspronkelijke toegangsbrug van Slot Schaesberg.

Het doel van het onderzoek is om vast te stellen welke delen van de brug nog intact zijn, nader onderzoek naar de paalfundering en de berging van oorspronkelijk bouwmateriaal.

Bouwhistorisch onderzoek

Na afloop van het archeologisch onderzoek zal door Bureau voor Bouwhistorie en Architectuur geschiedenis BBA, bouwhistorisch onderzoek verricht worden. De restanten worden tevens door middel van een 3D scan nauwkeuring ingemeten.

Uit het onderzoek moet blijken hoe de conditie van de resten is. Daarnaast wordt gekeken of het onderzoeksgebied eventueel uitbreiding behoeft. De resultaten van dit onderzoek zijn o.a. ter voorbereiding op herbouwplannen van deze historische brug.

Wethouder monumenten en archeologie, Ton Ancion: "Dit is een van de grotere archeologische onderzoeken in onze gemeente en ik verwacht dat er interessante resultaten boven water komen zodat we de plannen voor de herbouw van de brug nader kunnen uitwerken."

Herbouw Renaissance woonhuis Schaesberg

Slot Schaesberg in Landgraaf heeft als missie de volledige herbouw van het Renaissance woonhuis, de bijbehorende slothoeve en de ontwikkeling van het omliggende landgoed. Het van oorsprong middeleeuwse slot is de afgelopen eeuwen in verval geraakt.

Tijdens het herbouwproces worden diverse ambachten onder de aandacht van een breed publiek gebracht en kunnen stagiaires en vrijwilligers zich bekwamen op het gebied van restauratieambachten. Het ambachtelijk herbouwproces speelt in Slot Schaesberg een centrale rol en is het vliegwiel van kennisoverdracht, educatie en werkgelegenheid, recreatie en economische bedrijvigheid. Slot Schaesberg is tegelijkertijd bouwplaats, monument, cultuurhistorische attractie en leerschool. 

Achtergrondinformatie over Slot Schaesberg is hier te vinden.

Meer lezen