Archeologisch bewijs gevonden voor legendarische Chinese ‘zondvloed’

De Chinese geschiedenis begon volgens de overlevering met een enorme overstroming van de Gele Rivier. Aan de bovenloop van de Gele Rivier hebben wetenschappers nu bewijs gevonden voor een grote watersnoodramp van ongeveer 4.000 jaar geleden. Deze nieuwe vondsten zijn volgens Chinese wetenschappers een bevestiging voor het legendarische verhaal van de stichting van de Xia-dynastie.

Ontstaan van de Xia-dynastie

De Chinese geschiedenis hangt aan elkaar van legendes waarin volkshelden, al dan niet geholpen door schilpadden en draken, de meest heroïsche daden begaan. Een van deze verhalen betreft het verhaal van de legendarische heerser Yu de Grote. Hij slaagde er na een gevecht van 13 jaar in om de overstromingen van de Gele Rivier te stoppen. De moraal van deze Chinese legende was dat Yu het water wist te bedwingen door kanalen te graven en rivieren uit te baggeren. Op deze manier legde hij de grondslag voor de Chinese landbouwcultuur en ontving hij goddelijk toestemming om de eerste familiedynastie van China te stichten: de Xia-dynastie. Deze dynastie zou tussen 2205 en 1766 v. Chr. over China geregeerd hebben.

Archeologisch bewijs

Onder Chinezen bestond weinig twijfel over de waarheid van de mythe. Maar voorheen werd de legende van de Grote Vloed door Westerse wetenschappers naar het land der fabelen verwezen. Er was namelijk geen enkel bewijs te vinden voor het bestaan van deze dynastie: niet in de archeologie en ook niet in inscripties uit deze tijd of de tijd erna. Maar de vondst van een reeks afzettingen, ribbels en weggeworpen keien die gevonden werden aan de bovenloop van de Gele Rivier, nabij de stad Lanzhou, werpt een nieuw licht op het debat. Volgens Chinese onderzoekers dateren de afzettingen van een enorme overstroming die rond het jaar 1920 v. Chr. plaatsgevonden moet hebben. Archeologen en geologen konden het moment van de overstroming zo precies dateren omdat zij in dezelfde grond ook resten van prehistorische skeletten hebben gevonden. De skeletten werden gevonden in een dorp dat bedolven raakte toen een dam het begaf. Aan de hand van de skeletten konden zij het jaartal van de overstroming precies bepalen.

De Grote Vloed

Chinese onderzoekers rapporteren dat de overstroming waarschijnlijk is ontstaan ten gevolge van een natuurlijke verstopping van de Gele Rivier. Hierdoor ontstond er een dam en een stuwmeer. Waarschijnlijk heeft de dam het begeven na een aardbeving waardoor de enorme overstroming werd veroorzaakt. Een watermassa met een inhoud van ongeveer anderhalf keer het IJsselmeer stortte zich uit over het land en veroorzaakte metershoge overstromingen. Chinese wetenschappers geloven dat deze overstroming zich in het collectief geheugen van China gevestigd heeft en zodoende in het eerste millennium v. Chr. vastgelegd is als de Grote Vloed.

Sceptische Westerse wetenschappers

Verschillende Westerse wetenschappers spraken hun scepsis uit over het archeologische bewijs voor de Grote Vloed. Volgens de Amerikaanse paleografe Sarah Allan, expert op het gebied van de Chinese oudheid, zeggen de archeologische vondsten helemaal niets over het al dan niet bestaan van de Xia-dynastie of volksheld Yu. Volgens Allan is het verhaal van de Grote Vloed vooral een scheppingsverhaal vol symboliek en moet het niet gezien worden als een historische gebeurtenis. Westerse wetenschappers vrezen dat Chinese wetenschappers gericht op zoek zijn gegaan naar archeologische bewijzen die het verhaal kunnen stutten. Hierbij wordt gevreesd dat de wetenschap uit het oog verloren werd en alleen uit chauvinistische en politieke insteek gezocht werd.

Bronnen

bbc.com, Rocks tell story of China's big flood
iflscience.com, China's 4000 year old great flood founding myth was true all along
nrc.nl, Chinese zondvloed blijkt historische keerpunt te zijn
volkskrant.nl, China bewijst zijn zondvloedverhaal
sciencemag.org, Massive flood may have led to China earliest empire

Afbeelding

commons.wikimedia.org, The Yellow River Breaches its Course

 

 
Meer lezen

Tijdvakken

Landen