Prehistorische sieraden.

Een verzameling van prehistorische sieraden.

Nachosan [CC BY-SA 3.0] via Wikimedia.

Archeologen vinden sieraad van Neanderthalers

Archeologen van de Universiteit van Barcelona zijn erin geslaagd een prehistorisch sieraad van de Neanderthalers te vinden. Het sieraad is gemaakt van een arendsklauw, en is naar schatting zo’n 39.000 jaar oud. 

De vondst werd gedaan in een grot nabij het Catalaanse plaatsje Calafell, en betreft het jongste voorbeeld van een Neanderthaler-sieraad tot nu toe. Het is de eerste dergelijke opgraving die is gedaan op het Iberisch Schiereiland. 

Op basis van de combinatie van vindplaats en datering kunnen de leden van het onderzoeksteam de temporele en geografische bandbreedte voor vergelijkbare ornamentele objecten verbreden. Dat wil zeggen, er kan nu worden vastgesteld dat Neanderthalers langer en in meer gebieden aanwezig waren dan eerder werd gedacht. Concreet betekent dit dat archeologen in de toekomst gebruik kunnen maken van een nieuwe afbakening bij het dateren van Neanderthaler-opgravingen.

Spaanse Keizersarend

De gevonden adelaarsklauw is afkomstig van de Spaanse Keizerarend. Specifiek is het prehistorische sieraad gemaakt van de linkerpoot van de imposante roofvogel. Vergelijkend onderzoek heeft aangetoond dat het niet voor de hand ligt dat de arend is gedood voor de consumptie. In plaats daarvan is gebleken dat het dier waarschijnlijk is geslacht voor symbolische doeleinden. 

Symbolische functie

Arendsklauwen behoren tot de oudst bekende sierraden van Europa. Voorgaand archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de Neanderthalers zo’n 120.000 jaar geleden begonnen met de productie van dergelijke ornamenten, en onderzoekers speculeren dat arendsklauwen een symbolische functie innamen in de Neanderthaler-cultuur. 

Het Châtelperronien 

Experts plaatsen het recent opgegraven sieraad in de context van het zogeheten Châtelperronien. Het Châtelperronien betreft een prehistorische industrie - of maakcultuur - die is herleid tot de jaren tussen 33.000 en 27.000 voor Christus. Omdat in deze periode de laatste Neanderthalers in contact kwamen met de vroege Homo Sapiens, wordt door leden van het onderzoeksteam getheoretiseerd dat de toepassing van adelaarsklaauwen als sieraden wellicht is overgedragen door de Neanderthalers aan de moderne menssoort. 

Bronnen:

Afbeelding:

Meer lezen
Tijdvakken
Landen