Soortgelijke kam als gevonden is tijdens archeologische opgraving in Duitsland.

Archeologen vinden kam met runenschrift in Duitsland

Soortgelijke kam als gevonden is tijdens archeologische opgraving in Duitsland.Archeologen hebben een kam uit de 2e eeuw na Christus gevonden met daarop ingegraveerde letters. De letters komen uit het runenschrift en vormen daarmee het oudste aangetroffen schrift in centraal Duitsland. De letters spellen ‘ kama’, wat kam betekent.

Germaanse talen gebruikten het runenschrift voordat het Latijnse alfabet wereldwijd zijn intrede deed. Het tot nu toe oudst bekende  runenschrift dateert uit ongeveer 150 na Chr. In de Märkische regio Schweiz nabij Berlijn zijn inscripties van het runenschrift gevonden daterend uit dezelfde periode als de recentelijk gevonden kam.

De 12,5 centimeter lange kam is vervaardigd uit een hertengewei en werd een aantal jaar geleden gevonden tijdens archeologische opgravingen in Saxony-Anhalt. Archeologen werken al sinds 2002 aan de site, waar ooit een Germaanse nederzetting heeft gestaan. De vondsten van deze opgraving hebben daarom enige tijd in een depot gelegen en worden nu onderzocht. De kam is in stukken gevonden en moest eerst worden gereconstrueerd, waarna het onder een microscoop onderzocht kon worden.

Bron: The Local

Meer lezen

Tijdvakken

Landen

Thema's