Verlaten modderstenen nederzetting van Sinaw.

Verlaten modderstenen nederzetting van Sinaw.

Stephanie Döpper

Archeologen uit Frankfurt onderzoeken "Lost Cities" in Oman

De Goethe-Universität doet onderzoek in Oman in het kader van het programma ‘Lost Cities’. Dit omdat de economische groei van de afgelopen drie decennia in Oman dankzij de olie- en gasproductie een flinke impact heeft gehad op de woningbouw. Veel mensen zijn vanuit hun traditionele modderstenen woningen verhuisd naar nieuwe betonnen huizen in de buurt. Een team archeologen van de Goethe-Universität wil ontdekken wat de maatschappelijke relevantie is van de verlaten modderstenen nederzettingen voor de huidige samenleving.

Hypothese

De archeologen zijn de komende jaren verantwoordelijk voor het in kaart brengen van drie modderstenen nederzettingen in Centraal Oman en het documenteren van de geschiedenis van de gebouwen. Zo kunnen ze door middel van de voorwerpen die ze vinden, zoals scherven aardewerk, erachter komen wat de functies waren van de gebouwen in de nederzettingen. De hypothese van de onderzoekers is dat veel van deze nederzettingen vooralsnog een levendige toekomst hebben.

Eerdere onderzoeken

Onderzoekers bestuderen al enkele jaren nederzettingen in Centraal Oman, vanaf de vroege Bronstijd tot de modderstenen nederzettingen die nu worden onderzocht. Deze nederzettingen zijn waarschijnlijk gebouwd in achttiende of negentiende eeuw en zijn vandaag de dag grotendeels verlaten.

Bron:

Meer lezen