Book of Deer

Archeologen traceren herkomst 'Book of Deer'

Book of DeerBritse archeologen zijn denken te weten waar het klooster ligt, waar het Book of Deer geschreven is. Helemaal zeker zijn de archeologen nog niet, maar de vondsten die gedaan zijn, zijn veelbelovend.

Het Book of Deer

Het Book of Deer is een middeleeuws evangelieboek. Waarschijnlijk is het Book of Deer de oudste in Gaelic geschreven tekst die bewaard is gebleven. Maar dat niet alleen, volgens sommigen is het Book of Deer ook het oudste manuscript ooit dat uit Schotland afkomstig is. Waar het boek vandaan komt, staat niet helemaal vast, maar naar alle waarschijnlijkheid is het boek geschreven in het klooster van Old Deer dat in de Schotse regio Aberdeenshire stond.

Book of Deer herontdekt

Dat klooster is echter in de loop der tijd verlaten. De monniken verhuisden waarschijnlijk naar de nabij gelegen Cisterciënzer abdij. Het Book of Deer kwam na enige omzwervingen in 1715 in de bibliotheek van de Universiteit van Cambridge terecht. Daar bleef het lange tijd een min of meer vergeten archiefstuk, tot het in 1860 werd (her)ontdekt, waarmee ook de historische waarde van het boek duidelijk werd.

Op zoek naar het klooster Deer

In juni 2017 gingen archeologen weer op zoek naar het klooster. Op basis van aantekeningen in het Gaelic, in de kantlijn van het boek, maakten de archeologen een schatting van waar het klooster ongeveer gelegen moet hebben. Een van die aanwijzingen was dat het klooster binnen het zicht van de later gebouwde Deer Abbey lag. Op basis van die schatting startten ze een geofysisch onderzoek waarbij vreemde structuren aan het licht kwamen.

Bij het eerste proefsleuvenonderzoek werden de resten van een haard, en aardewerk gevonden. In de haard lag ook houtskool, die gedateerd is op de periode 1147 en 1260, de periode waarin het klooster gebruikt werd.

Van de opgraving wordt door de BBC een documentaire gemaakt. 

Bronnen:

BBC.com 
Bookofdeer.co.uk 

Afbeelding:

Pagina van het Book of Deer met aantekeningen in Gaelic in de kantlijn, via Wikimedia Commons

Meer lezen

Tijdvakken