Zusters van het passionistenklooster

Archeologen stuiten op Romeinse lijken in Tienen

 

Zusters van het passionistenkloosterArcheologen zijn tijdens opgravingen in de tuin van een klooster in Tienen (België) op een Romeins crematiegraf gestuit. Daarnaast werden enkele voorwerpen van zo'n drieduizend jaar oud blootgelegd. Drie bronzen speerpunten werden samen met twee bijlen en twee mysterieuze haarden opgegraven.

In de achtertuin van het passionistenklooster, aan de Heilig-Hartkerk in Tienen, zijn verkoolde botfragmenten van tientallen lijken gevonden. Tijdens een vooronderzoek door een aantal archeologen werd op de site een Romeins crematiegraf gevonden. Ze legden ook drie bronzen speerpunten, twee bijlen en twee mysterieuze haarden uit de late Bronstijd, zo'n drieduizend jaar geleden, bloot. De opgravingen gaan vooraf aan de bouw van een nieuwe woonzorgwijk op de site. De bouw komt door de archeologische vondsten niet in het gedrang.

‘Dat wij voorwerpen van dien aard zouden vinden lag in de lijn der verwachtingen’, zegt Tom Debruyne van de intergemeentelijke archeologische dienst Portiva. 'Toen aan de Aarschotsesteenweg in Tienen indertijd de Heilig-Hartkerk gebouwd werd, naast het Zusters Passionistenklooster, werd ook een Romeinse begraafplaats gevonden. Dat we hier op een crematiegraf stootten, is dan ook niet zo verwonderlijk. Wellicht zijn beide begraafplaatsen aan elkaar gelinkt. In de kloostertuin hebben we een kuil gevonden met daarin houtskool en verbrande botfragmenten.' De opgegraven voorwerpen werden geschonken aan de Erfgoedcel van Tienen.

Naar aanleiding van deze vondsten zal een volledig archeologisch onderzoek volgen. 'Daarvoor kan Huisvesting Tienen, de bouwheer van de woonzorgwijk, rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid', zegt de Tiense schepen van Cultuur Wim Bergé (CD&V). 'De voorwerpen die we tijdens het vooronderzoek gevonden hebben zijn te waardevol om de site niet volledig uit te spitten', zegt Debruyne. 'Daarom volgt nu een volledig onderzoek. Dat voeren we uit op dat gedeelte van de site waar de nieuwe woonzorgwijk gebouwd zal worden. De rest van het terrein wordt voorlopig niet onderzocht.'

(Bron: www.nieuwsblad.be)

Meer lezen

Tijdvakken

Landen

Thema's