Archeologen ontdekken bewijs ‘gouden’ handelsroute

Archeologen van de universiteit van Southampton zouden het bewijs hebben gevonden dat er een oude handelsroute tussen het zuiden van Engeland en Ierland zou hebben gelopen. In hun onderzoek beweren de onderzoekers dat er tijdens de Bronstijd goud werd verhandeld tussen beide gebieden.

Lasertechniek

De wetenschappers onderzochten met behulp van een lasertechniek vijftig gouden Ierse artefacten uit de Bronstijd op hun chemische samenstelling. De artefacten kwamen uit de collectie van het National Museum of Ireland. Dit waren bijvoorbeeld mandversieringen, schijven en kettingen. Met de lasertechniek werden kleine fragmenten van de artefacten gemeten en vergeleken met andere goudstukken.

Geïmporteerd goud

Deze vergelijking toonde aan dat het om geïmporteerd goud ging, namelijk goud uit Cornwall. Volgens dr. Chris Standish is dit een onverwacht en interessant resultaat. Er waren namelijk relatief veel goudmijnen in Ierland. Dit leverde de vraag op waarom ze dit goud importeerden. Standish sluit uit dat de Ieren niet wisten hoe het goud te delven, want er werden veel andere metalen op grote schaal geëxploiteerd.

Economische waarde vs. religieuze waarde van goud

In de Bronstijd circuleerde er in vergelijking met Ierland weinig goud in Cornwall en Zuid-Engeland. Het feit dat de voorvaderen van de Britten het goud liever verhandelden, laat zien dat ze er weinig waarde aan hechtten. Tegenwoordig wordt goud verbonden aan economische welvaart, maar in bepaalde gemeenschappen tijdens de Bronstijd had goud een andere waarde. In sommige gemeenschappen werd goud gebruikt voor religieuze rituelen en geloofden ze dat er magische krachten aan verbonden waren. De waarde die aan goud werd verbonden, verschilde in die periode waarschijnlijk per regio. Er was geen universele waarde van goud. Dat ontstond pas 2.000 jaar later toen er voor het eerst gouden munten werden geslagen.

Bronnen

-          Phys, ‘Archaeologists discover evidence of prehistoric gold trade route’.

-          Sciencedaily, ‘Archaeologists discover evidence of prehistoric gold trade route’.

-          Dispatchtimes.com, ‘Archeologist discovers Prehistoric gold trade route’.

Afbeelding

-          Onbekend,'Goudklomp'(Public Domain).

Meer lezen

Tijdvakken