Geen foto

Archeologen ontdekken 41 boerenkrijgers bij opgraving

Een van de boerenkrijgersVerleden jaar werden 41 skeletten opgegraven bij het Sint-Romboutskerkhof in Mechelen. De opgegraven skeletten blijken boerenkrijgers te zijn geweest. Zij werden op 23 oktober 1798 gefusilleerd door de Franse bezetter en in een massagraf begraven.

De skeletten werden vorig jaar al ontdekt. Pas na verder onderzoek kon echter de identiteit van de skeletten worden vastgesteld. 'Archeologen tastten eerst in het duister', zegt Bart Robberechts van de dienst Archeologie van de stad Mechelen. 'De specialisten van het Zilvermuseum Sterckhof konden echter aantonen dat een zilveren knoopje uit het graf in 1780 in Nijvel was gekeurd. Hierdoor kan met zekerheid worden gesteld dat het om de 41 vermoorde boerenkrijgers gaat.’

‘Archeologen kunnen meestal de periode van dergelijke opgravingen bepalen, maar uniek is hier dat we de exacte dag kennen. De Franse revolutie was aan de gang en de Franse bezetter verplichtte elke jongeman toe te treden tot het Franse leger. Aangezien de opvolging op de boerderij zo in het gedrang raakte, kwam er hevig protest. De 41 boerenkrijgers werden op 22 oktober 1798 opgepakt, de dag erna voor een tribunaal veroordeeld en meteen gefusilleerd', zegt hij.

 De zogenaamde Boerenkrijgers voerden in 1798 een korte opstand tegen de Franse bezetters onder de strijdkreet: ‘Voor outer en heerd!’. De boeren bleken echter te slecht bewapend om partij te bieden tegen de goed getrainde Franse troepen.

De opgravingen op het Sint-Romboutskerkhof in Mechelen hebben zestien maanden geduurd en vonden plaats voorafgaand aan de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. E werden 4166 skeletten gevonden, waaronder dus het massagraf met de 41 boerenkrijgers. De skeletten zullen deel uitmaken van een doctoraatstudie van de Katholieke Universiteit van Leuven, waardoor er een betere kijk op deze periode verkregen wordt. Er wordt onderzocht wat de eetgewoonten waren en of er bepaalde ziektes uitgebroken zijn.

Burgemeeste Bart Somers noemt de vondst van de 41 skeletten een van de belangrijkste ooit in Mechelen. Ze zullen een ereplaats krijgen op de stedelijke begraafplaats in Mechelen, naast de helden van Wereldoorlog I en II. Robberechts bevestigt dat de vondst van grote waarde is: ‘Het vertelt voor een deel de geschiedenis van de Mechelaar.’

Bron: www.historiek.net en www.nieuwsblad.be

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's