Geen foto

Archeologen ontdekken 35 piramides in Soedan

In Sudan zijn 35 piramides gevonden.Tussen 2009 en 2012 zijn er zo’n 35 piramides met bijbehorende graftombes blootgelegd bij de archeologische site Sedeinga in Sudan. De antieke bouwwerken staan opvallend dicht op elkaar en zijn relatief klein: de hoogste is zeven meter, terwijl de kleinste piramide niet hoger komt dan 75 centimeter.

Als onderdeel van het grootschalige project ontdekte het onderzoeksteam in 2011 binnen een oppervlakte van vijfhonderd vierkante meter maar liefst dertien piramides. De dichtheid van de piramides in Sedeinga is ontzettend groot en getuigt van een opmerkelijke bouwdrift. ”Na een aantal eeuwen van voortdurend piramides bouwen begon de bevolking uiteindelijk bijna alle overgebleven lege plaatsen in de Necropolis op te vullen”, aldus Vincent Francigny, onderzoeksmedewerker namens het American Museum of Natural History in New York.

Opmerkelijke structuur

Een aantal van de aangetroffen piramides beschikken over een ongebruikelijke en zeldzame vormgeving en zijn ontworpen met een interne koepelstructuur. Aangezien deze bouwstijl niet bijdroeg aan het uiterlijke aanzien of de soliditeit van de piramides, is het onduidelijk waarom voor deze constructie is gekozen. Een mogelijke verklaring is dat de koepelstructuur al gebruikelijk was in Sedeinga voordat piramides in trek kwamen en dat de twee bouwstijlen vervolgens werden samengevoegd.

De piramides zijn niet allemaal meer in erg goede staat. Zo ontbreken de sluitstenen aan de top van de piramides, die zouden zijn versierd met afbeeldingen van vogels of lotusbloemen. Bovendien zijn ook de graven geplunderd. Desondanks troffen de archeologen behalve botten nog wel enkele antieke voorwerpen aan, zoals een offertafel waarop vermoedelijk de godin Isis en de god Anubis staan afgebeeld.

Curturele uitwisseling

De piramides zijn ongeveer 2.000 jaar oud en stammen uit de tijd dat het huidige Soedan onderdeel uitmaakte van Kush. Dit koninkrijk grensde tussen de 16e en 11e eeuw voor Christus aan Egypte. Tussen de twee gebieden vond een culturele uitwisseling plaats, waardoor Kush onder andere werd beïnvloed door de Egyptische dodencultus en architectonische stijl en als gevolg daarvan ook het bouwen van piramides overnam.

De grote hoeveelheid ontdekte antieke piramides wijst op een bijzondere diversiteit van cultuur en religie binnen de landsgrenzen van Soedan, dat tevens onderdak biedt aan een Soennitische Islamcultuur, Katholicisme en vele traditionele Afrikaanse religies.

Meer lezen
Tijdvakken
Landen
Thema's