eiland Dhaskalio

Het eiland Dhaskalio

Zde, via Wikimedia Commons 

Antieke nederzetting op klein Grieks eiland leidt tot nieuwe theorieën over prehistorisch Griekenland

Op het Griekse eiland Dhaskalio, vlak naast Keros,  zijn sporen van een nederzetting uit de bronstijd gevonden. De geavanceerde bouwwerken en vondsten hervormen mogelijk bestaande ideeën over hoe de samenleving er toen uitzag.

Opvallende vondsten

De archeologen vonden onder meer trappen, rioleringssystemen en stenen gebouwen. Ook waren er platformen gemaakt, zo werd er een vlak oppervlak gecreëerd om op de bouwen. Dit alles geeft blijk van een goeddoordachte architectuur. Ook zijn er 101,313 potscherven gevonden. Vooral de vondst van vele metalen voorwerpen was opmerkelijk. Voorbeelden zijn bijlen, beitels, speerpunten en messen, maar ook koperslakken op potscherven.

Vele trips

De gebouwen gevonden op Dhaskalio zijn grotendeels gemaakt van marmer van een goede kwaliteit. Dergelijk marmer was niet te vinden op Keros. Dat betekent dat de bewoners voor al hun materiaal naar Naxos zijn gevaren, zo’n tien kilometer verderop, om daar marmer te winnen. Hieruit maakten de archeologen op dat de bewoners van het eiland, naast getalenteerde bouwers, ook goede zeelieden waren. Dit blijkt ook uit de oorsprong van andere vondsten. Naast het marmer was er namelijk ook gereedschap van obsidiaan geïmporteerd. Dit vulkanisch glas moest van het eiland Melos komen. Ook is geen enkele van de gevonden potscherven afkomstig van het eiland.

Nieuwe theorieën

Wat is er nu zo speciaal aan deze vondsten? De architectuur die de archeologen hebben aangetroffen is zeer geavanceerd. Nooit eerder zijn dergelijke bouwwerken stammend uit deze tijd (rond de 3000 en 2000 v.C.) aangetroffen. Vooral de bewerking van metaal wordt met bewondering aangezien. Ruw materiaal werd geïmporteerd om vervolgens op het eiland bewerkt te worden. Metaalbewerking op Dhaskalio lijkt aanwezig te zijn geweest van het begin tot het eind van de nederzetting. De productie van al dat metaal suggereert echter ook dat het eiland deel was van een handelsnetwerk. De bewoners van Dhaskalio zouden een belangrijke rol gespeeld kunnen hebben in het verspreiden van metalen producten, waaronder ook wapens, naar de eilanden in de buurt.

Dhaskalio

Het eiland Dhaskalio bevindt zich vlak bij het eiland Keros. De twee eilanden waren ooit met elkaar verbonden door middel van een smalle strook land. Er waren al eerder opgravingen geweest op het eiland, welke de nederzetting hebben blootgelegd. Een nieuwe opgraving, die onder meer het belang van de metaalwerking blootlegde, vond recenter plaats. Deze opgraving werd ondernomen door archeologen van de universiteit van Cambridge, the Ephorate of the Cyclades en de Cyprus Institute, in de periode 2015 tot 2018. De overblijfselen die op het eiland zijn gevonden stammen ongeveer uit de periode tussen 2750 en 2300 v.C., dit valt binnen de Cycladische vroege Bronstijd. 

Bronnen:

Afbeelding:

Meer lezen

Tijdvakken

Landen