Geen foto

Achttiende-eeuws Nederlands scheepswrak bij Nieuw-Zeelandse kust

Replica VOC-schip Batavia op het MarkermeerEen in 1982 aangetroffen schip langs de kust van Nieuw-Zeeland is  het oudste schip dat daar is gevonden en waarschijnlijk van Nederlandse afkomst.

Vondst scheepswrak

In 1982 werd het wrak bij Kaipara Harbour aangetroffen door een visser. Het 26 meter lange en 7 meter brede schip verdween helaas onder het zand voordat het compleet geborgen kon worden. Het enige dat bewaard is gebleven zijn stukken hout.

VOC-hout

Onderzoek van Australische en Nieuw-Zeelandse wetenschappers heeft uitgewezen dat de stukken hout die op tijd geborgen zijn dateren uit 1705. Dit betekent dat het aangetroffen wrak het oudste schip is dat voor de kust van Nieuw-Zeeland is gevonden.

Een andere conclusie van het onderzoek is dat het schip vermoedelijk Nederlands is. Dit leiden de onderzoekers af uit het feit dat het hout hardhout is afkomstig uit Zuidoost-Azië, waar de VOC destijds aanwezig was. Ook heeft het schip een vermoedelijk koperen romp, volgens de wetenschappers een andere aanwijzing voor de Nederlandse afkomst.

Verandering in de geschiedenis

Als het schip daadwerkelijk in 1705 is gezonken en van Nederlandse komaf is, dan betekent dit dat na Abel Tasman in 1642 en voor James Cook in 1769 andere Europeanen bij Nieuw-Zeeland zijn geweest.
Onduidelijk is om welk Nederlands schip het zou kunnen gaan. Om zeker te zijn van de herkomst en de datum waarop het schip zonk, moet deze compleet opgegraven worden.

Meer lezen