Vestingwerken van Breda

30 graven van militair hospitaal opgegraven in Breda

In Breda zijn archeologen gestuit op de resten van een begraafplaats. Waarschijnlijk gaat het om de begraafplaats van een militair hospitaal dat in de 17e eeuw gebruikt werd.

Lunet Coehoorn

In het totaal werden 30 graven gevonden op de plek van het voormalig lunet Coehoorn, aan de Anna van Burenstraat en het Speelhuisterrein. Op die plek waren tijdens sloopwerkzaamheden in 2013 al enkele skeletten tevoorschijn gekomen. Op basis van die vondst en aan de hand van historische bronnen vermoedden archeologen al dat er op deze plek resten uit de zeventiende eeuw gevonden konden worden.

Na proefsleuvenonderzoek werd besloten om het terrein verder open te graven. Bij het grote onderzoek stuitten de archeologen op 30 graven. De meeste graven bevatten één persoon in een houten kist, in een enkele graven werden meer lichamen aangetroffen.

Sporen van amputaties

Omdat de lichamen sporen van medische ingrepen hebben, vermoeden de archeologen dat ze op de begraafplaats van een hospitaal zijn gestuit. Sommige lichamen missen ledematen en bij andere skeletten zijn delen van de schedel gelicht. Dat laatste was een onderdeel van onderzoek na het overlijden. Bij sommige lichamen waar amputaties zijn gevonden, zijn de geamputeerde lichaamsdelen in de kist van de overledene gelegd. Dat, en dat de botten geen sporen van genezing vertonen, doet de archeologen vermoeden dat deze slachtoffers zijn overleden tijdens de amputatie.

Graven op vestingwerken van Breda

Dat het om een begraafplaats van een militair hospitaal gaat, blijkt volgens de archeologen uit het feit dat de begraafplaats op een lunet, een verdedigingswerk lag. Het lunet Coehoorn werd aangelegd in 1682. Rond 1870 werd het lunet afgebroken.

Bron:

Gemeente Breda

Afbeelding:

De vestingwerken van Breda in 1743. Thomas Ernst van Goor (Beschryving der stadt en lande van Breda) [Public domain], via Wikimedia Commons

Meer lezen