13.000 jaar oude bomen opgegraven bij Leusden

Op het landgoed Den Treek-Henschoten bij Leusden, in de provincie Utrecht, zijn resten van een 13.000 jaar oud dennenbos opgegraven. De vondst werd bekend gemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels.

Warme periode ijstijd

De gevonden houtresten zijn ongeveer 13.000 jaar oud, uit een relatief warme periode van de laatste ijstijd. Volgens de archeologen van de Universiteit van Utrecht en de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed gaat het om een unieke vondst, die ook internationaal van belang is. De houtresten bieden namelijk een goed beeld in de regionale effecten van snelle klimaatverandering.

Omgewaaide bomen en bladresten

Het oude bos dat bij Leusden is opgegraven, was een dennenbos. Dat is waarschijnlijk tijdens één of meerdere stormen omgewaaid, waarna de bomen snel in een veenlaag terechtkwamen, die daarna is afgedekt door een laag stuifzand. Daardoor is het hout goed bewaard gebleven. Van één boom is zelfs van wortel tot top bewaard gebleven. Tussen de resten van de bomen lagen ook bladresten van de dwergberk. Die struik komt nu nog steeds voor in Scandinavië. In totaal werden op een kwart hectare de resten van 160 bomen opgegraven. Van de opgegraven bomen zijn monsters genomen, en de bomen zijn gedocumenteerd.

Jagers en verzamelaars

De bomen geven niet alleen een inkijkje in de snelle klimaatveranderingen die vlak voor het Holoceen plaatsvonden, het kan ook helpen bij onderzoek naar het leven van de jagers en verzamelaars in die tijd. Zij kregen immers ook te maken met deze klimaatveranderingen.

Bron en afbeeldingen: RCE

Meer lezen