10.000 jaar onder het ijs: Puppy's gevonden in Rusland

Russische jagers gingen in 2011 op zoek naar slagtanden van mammoeten op een steile oever waar eerder botten uit de prehistorie waren gevonden. Tot hun verbazing ontdekten ze een snuit van een puppy uit het permafrost steken. Onderzoekers vonden niet ver van deze plek nog een hondenlichaam. Vijf jaar later zijn wetenschappers over de hele wereld bij elkaar gekomen om de perfect bewaard gebleven puppy's te onderzoeken. Zij moeten 10.000 jaar onder het ijs hebben gelegen.

 De jagers vonden de eerste puppy in het verre noordoosten van Rusland, in de regio Yakutia. Jagers hebben in Rusland het recht om eeuwenoude botten op te graven. Zij gaan vooral op zoek naar de slagtanden van mammoeten, omdat zij deze voor veel geld aan Chinese handelaren kunnen verkopen. De puppy was voor de jagers niet van groots belang.

Wereldprimeur

 Toen de jagers struikelden op de eerste bevroren pup in 2011, namen ze daarom contact op met Sergei Fyodorov, hoofd tentoonstellingen bij het Mammoth Museum van de Staatsuniversiteit van Jakoetsk. Fyodorov vloog onmiddellijk naar de afgelegen arctische toendra. Volgens hem is nog nooit eerder een vleesetend zoogdier met intacte huid, bont en inwendige organen gevonden.

 Bovendien is het vinden van intacte puppy's extra bijzonder, omdat jonge dieren dunne botten en zachte schedels hebben. De jonge honden waren waarschijnlijk afkomstig uit hetzelfde nest en heten Tumat honden, vernoemd naar het dichtstbijzijnde dorp. Omdat in de buurt geslachte en verbrande resten van mammoeten zijn gevonden, lijkt de mens ook actief te zijn geweest in de regio.

Gedomesticeerde honden?

 De mens zou om deze reden de honden ingezet kunnen hebben in de jacht op mammoeten. Als dit kan worden bewezen, helpt het onderzoekers enorm bij het beantwoorden van de vraag hoe de eerste gedomesticeerde honden er genetisch uit hebben gezien en wanneer deze precies zijn ontstaan. Uit ander gen onderzoek is wel gebleken dat de gedomesticeerde hond tussen 40.000 en 20.000 v. Chr ontstond, dus zelfs voordat de mens zich aan de landbouw waagde.

Voedselprobleem

 Of de puppy's in kwestie daadwerkelijk gedomesticeerd waren, zal nog moeten blijken uit reconstructie van hun genomen. Wel is al een andere opmerkelijke ontdekking gedaan. Bij het opensnijden van de buik bleken de puppy's vol met gras en twijgjes te zitten. Hierdoor rijst de vraag of de honden alleen carnivoren waren. Het is ook mogelijk dat zij, ingesloten door een modderstroom, begonnen te verhongeren en daarom gras zijn gaan eten vlak voor hun overlijden.

Toekomstige vondsten

Fyodorov heeft grote hoop dat de puppy's nog veel informatie zullen opleveren. Daarnaast zegt hij dat niemand verbaasd moet opkijken wanneer er meer grote vondsten onder het permafrost vandaan komen. Het permafrost bevat veel geheimen en door de hogere temperaturen in Noord-Rusland worden deze vanzelf blootgelegd.

bronnen:

phys.org, caveman friends ice age puppies

en.wikipedia.org, origin of the domestic dog

en.wikipedia.org, shotgun sequencing

afbeeldingen:

Canis Lupus howling on glacial erratic, en.wikipedia.org, Jim Peaco

Permafrost in high arctic2, commons.wikimedia.org Brocken Inaglory

Meer lezen

Tijdvakken

Thema's