Colofon

Archeologieonline.nl

Dagelijks archeologisch nieuws en achtergrond. Van de makers van Archeologie Magazine.

Redactie:

Daan Couwenbergh
 

De volgende organisaties en instellingen publiceren op Archeologie Online:

Het Rijksmuseum van Oudheden
Hunebedcentrum
ADC Archeoprojecten
AWN – Vrijwilligers in de Archeologie
ArcheoHotspots
Museum Dorestad
Sibbe Wironii

Marketing
David Veldman
Miriam Dennebos

Advertenties
Klaartje Grol
Albert van Kuijk
Rob van der Linden

Uitgever:
Pepijn Dobbelaer

 Archeologie Online is een uitgave van Virtùmedia.

Redactieadres
archeologieonline.nl
Postbus 595
3700 AN Zeist
Nederland
Telefoon: 0(031)30-6920677
email

Design en techniek: Pixelstyle Webdiensten

Niets van deze website mag zonder toestemming van de uitgever gekopieerd en gebruikt worden op andere websites, drukwerk of andere media.

Archeologie Magazine
Archeologie Magazine is een uitgave van Virtùmedia en verschijnt om de twee maanden.
Een abonnement op Archeologie Magazine kan elk gewenst moment ingaan, is een jaar geldig en wordt automatisch verlengd, tenzij 2 maanden voor het verlopen van het abonnement schriftelijk is opgezegd. Adreswijzigingen kunt u via mail of het contactformulier doorgeven.

Het abonnementsgeld is voor 2016 vastgesteld op € 39,95 in Nederland en België.  Het abonnementstarief binnen Europa is € 52,50 en buiten Europa € 59,95. Betaling geschiedt vooraf aan het lopende abonnementsjaar door middel van een toegezonden acceptgiro (Nederland) of overschrijvingsformulier (België) of per machtiging (alleen Nederland). U krijgt het blad zes keer per jaar toegestuurd.

Abonnement nemen? Bel 0(31)85-0407400 of vul het abonnementsformulier in. Dat staat hier.

Persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om u te informeren over aanbiedingen, relevante diensten en producten van de Virtùmedia. Zij zullen niet aan derden verkocht of weggegeven worden. Mocht u op deze aanbiedingen geen prijs stellen, stuur dan een briefkaart naar: Virtùmedia, o.v.v. Archeologie Online, postbus 595 3700 AN Zeist