Laos

In een grot in Laos zijn fragmenten van een mensenschedel gevonden. De overblijfselen zijn het bewijs dat de eerste moderne mensen vermoedelijk 20.000 jaar eerder uit Afrika naar Azië zijn gemigreerd dan aanvankelijk werd gedacht.