NIEUW: het RMO-blog

RMO-blog

Vanaf vandaag treft u op Archeologie Online een wekelijks weblog van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden. In ons tijdschrift vindt u al regelmatig bijdragen van het RMO, bijvoorbeeld de rubriek 'Oudheden onderzoekt…' waarin conservatoren Luc Amkreutz (prehistorie) en Annemarieke Willemsen (Middeleeuwen) bij toerbeurt vertellen over hun favoriete objecten. Maar er is nog zoveel meer. De archeologische opgravingen bijvoorbeeld waar het RMO bij betrokken is, onder meer in Syrië en Egypte. En de talloze archeologische vondsten die zich in het depot bevinden.

Het RMO begint haar weblog met een verslag van de situatie in Sakkara (Egypte). Medewerkers van het RMO onderzoeken daar al sinds 1975 een grafveld voor hoge ambtenaren uit het Oude Egypte. Door de onlusten van de afgelopen twee jaar, zijn de opgravingen tijdelijk stopgezet. Daarna wordt u vergast op de tekst van een lezing over de Etrusken door Demetrius Waarsenburg, archeoloog en Etrusken-kenner, verbonden aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Vervolgens krijgt u een unieke inkijk in de totstandkoming van de nieuwe tentoonstelling in het RMO, getiteld Eilanden van de Goden, waarin spectaculaire luchtfoto's en eeuwenoude archeologische voorwerpen gekoppeld worden aan verhalen uit de klassieke Griekse mythologie.

Ik wens u veel leesplezier.

Lou Lichtenberg,
hoofdredacteur Archeologie Magazine 

Meer lezen