Wetsvoorstel Erfgoedwet

blog - 03-12-2015

De AWN heeft vorige week een brief aan minister J. Bussemaker gestuurd om een reactie te geven op het wetsvoorstel Erfgoedwet. Het wetsvoorstel Erfgoedwet biedt de mogelijkheid via een algemene maatregel van bestuur uitzonderingen te bepalen voor het opgravingsverbod.

Beperkende regelgeving

Als belangenbehartiger van de Nederlandse archeologie heeft de AWN- Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie een reactie gegeven op het wetsvoorstel Erfgoedwet. De AWN maakt zich grote zorgen maken over de uitwerking van de voorgestelde regeling voor metaaldetectorzoekers. Die regeling is volgens ons nu onnodig beperkend en is eerder schadelijk dan helpend voor behoud van ons archeologisch erfgoed. In de brief doet de AWN een voorstel voor een (volgens de AWN) betere regeling.

Terreinen met een archeologische bestemming

De vraag is: Wat is de schade voor het archeologisch erfgoed? Daarbij zou dan, volgens de Erfgoedinspectie, rekening moeten worden gehouden met de belangen van amateurs, wetenschappelijke belangen en behoud van het erfgoed.

Metaaldetectie

Het is gebleken dat metaal in de bovenste laag van de grond (bouwvoor) door invloed van versnelde oxidatie door onder andere bodembewerking en zuurstof verdwijnen. Metaaldetectie in verstoorde bodems zou dus juist moeten worden gestimuleerd, in plaats van te worden beperkt en verboden.
Zoals gesteld is de nu voorgestelde regeling stikt juridisch een verruiming maar een flinke inperking ten opzichte van de huidige gedoogde praktijk. De AWN pleit voor meer samenwerking tussen de vrijetijds- en beroepsarcheoloog.

De volledige brief is hier te lezen.


 

ARCHEOLOGIE ALS PASSIE VOOR IEDEREEN

niet beschikbaar