Museum tijdelijk dicht tot medio december 2015

blog - 21-05-2015

Op 11 mei 2015 sloot het Rijksmuseum van Oudheden tijdelijk de deuren voor de vernieuwing van de zalen over de Grieken, Etrusken en Romeinen. Met de verbouwing en nieuwe indeling van de museumzalen wordt de ruimte voor tijdelijke exposities vergroot en de route binnen het museum verbeterd. Medio december 2015 gaat het museum weer open.

Museum weer open vanaf medio december 2015

De tijdelijke sluiting is noodzakelijk vanwege de verwijdering van asbest. De aanwezigheid van asbest vormt overigens geen risico voor bezoekers zolang er niet verbouwd of gesloopt wordt. Niet alleen de tentoonstellingszalen worden vernieuwd, ook worden van mei tot december adequate maatregelen getroffen op het gebied van brandveiligheid en klimaatbeheersing. Het museum, inclusief de nieuwe zalen met de collecties uit de Klassieke Wereld, gaat medio december 2015 weer open.

Collectie te zien in binnen- en buitenlandse tentoonstellingen

Tijdens de sluiting blijft de museumcollectie deels zichtbaar in een tiental tentoonstellingen in binnen- en buitenland, van Heerlen tot Québec. De Museumshop en de activiteiten van het museum krijgen een tijdelijk onderkomen in een winkelpand in de binnenstad van Leiden, aan de Nieuwe Rijn 26. Museumdocenten gaan lessen geven op scholen in het hele land. Achter de schermen is een grootscheeps restauratieproject van de Griekse vazen gestart, dat doorloopt tot eind 2015.

Afdeling Egypte in 2016 op de schop

Het Rijksmuseum van Oudheden werkt in fasen aan de vernieuwing van huidige opstellingen, die in  2001 werden geopend. Als eerste werd in 2013 de zaal over het oude Nabije Oosten vernieuwd. Met de huidige renovatie wordt de presentatie over de Klassieke Wereld aangepakt en in 2016 is het de beurt aan de afdeling over het oude Egypte. In 2017 tenslotte, staat een aanpassing van de presentatie over Nederland in de Romeinse tijd op het programma. Zo zal het museum in het jubileumjaar 2018 zijn tweehonderdjarig bestaan kunnen vieren met volledig vernieuwde vaste presentaties.

De verbouwing en sanering in het Rijksmuseum van Oudheden komt voor rekening van het Rijksvastgoedbedrijf -de eigenaar van het gebouw- en het ministerie van OCW. De nieuwe inrichting van de museumzalen financiert het museum zelf, mede uit de jaarlijkse bijdrage van de BankGiro Loterij.


 

RMO-blog

Het RMO-blog is een weblog van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Met bijdragen over hun activiteiten en ander nieuws waar het RMO bij betrokken is. Natuurlijk ook aandacht voor de talloze archeologische vondsten die zich in het depot bevinden. Maar ook met unieke inkijkjes in de totstandkoming van tentoonstellingen.