Meegraven in Ede

AWN - Vrijwilligers in de Archeologie

AWN- leden dragen wel eens hun steentje bij aan een opgraving. Bij de opgraving in Ede is dit het geval. Daar zijn tot nu toe veel sporen uit de IJzertijd en Middeleeuwen gevonden. http://archeologieonline.nl/nieuws/veel-ijzertijdvondsten-in-ede AWN vrijwilliger Mirjam vertelt over de opgraving.

De laatste twee weken ben ik (Mirjam) mee geweest naar de opgravingen bij de Diedenweg in Ede. Ik vind het erg boeiend om sporen van bewoning te vinden in de oorspronkelijke grondlagen, het herkennen van paalgaten en waterputten vragen wel de nodige ervaring, maar al doende leer ik steeds meer.

Verkleuringen

De eerste dagen heb ik samen met een andere vrijwilliger (Anneke) een paar plekken uitgegraven. Dat gaat aan de hand van een vast protocol: aftekenen, coupe maken (verticale dwarsdoorsnede) op de plek die de archeoloog aangeeft. De verticale zijde wordt op papier ingetekend met een lijn waardoor duidelijk is hoe de verkleuring in de grond verloopt. Hierdoor was goed te zien dat er een paal had gestaan! Alle verkleurde grond wordt gezeefd en nagespeurd op scherven en botjes en andere sporen die niet van nature in de grondlaag thuis horen. Succes is niet gegarandeerd… We hebben die eerste dagen niet meer gevonden dan houtskoolstukjes.

Aardewerk of natuursteen?

Afgelopen dinsdag heb ik vrijwilliger Ben mogen helpen, hij is een oude rot in het vak en heeft mij laten delen in zijn kennis, bv: hoe kun je weten of je met natuursteen of aardewerkscherfjes te maken hebt: tik ermee op een schep, natuursteen geeft een helder geluid en aardewerk klikt dof. Naast houtskool, hebben we ook kleine en grotere scherven gevonden, o.a. van een kogelpot en Pingsdorfaardewerk. Het leek er even op dat er in een mogelijke waterput een hele kogelpot gevonden zou worden, maar uiteindelijk was het alleen de bodem, maar ook dat is al heel wat.

Het was dinsdag erg heet, vooral in zo’n uitgraving met veel grote hopen zand er omheen, ik was daarom wel blij dat we eerder stopten, maar een volgende keer ga ik graag weer mee!

Mirjam de Ruijter 

Meer lezen
Tijdvakken
Landen