Grafveld uit de prehistorie?

Vondsten uit het IJsselmeer

In het begin van onze zoektijd, jaren geleden, raapten we scherven, bot en kiezen op. We hadden er geen idee van dat er ook bewerkt vuursteen zou kunnen liggen. Tot ik op een dag een kling vond. Ik vond dit stuk vuursteen eruit zien alsof het zo gemaakt was door mensen. Dat bleek bij nader onderzoek  ook zo te zijn.

Werktuigen van vuursteen

Kort daarop vond mijn zoon een speerpunt en ik een pijlpuntje. Vanaf dat moment gingen we ook op zoek naar vuursteen. Het bleek dat er heel veel werktuigen van vuursteen uit de Late Steentijd en Vroege Bronstijd lagen. Maar hoeveel je er ook vindt,  toch blijft het bijzonder om een dergelijk, ingenieus gemaakt werktuigje in je handen te hebben.

Hard gesteente

In de Steentijd en Bronstijd werd vuursteen gebruikt om werktuigen van te maken. Vuursteen is een hard gesteente wat heel goed te bewerken is. Er kunnen mooie dunne, scherpe stukken afgeslagen worden die goed met behulp van steen en gewei kunnen worden bewerkt tot pijlpunten, mesjes, schrabbers en sikkels. In de Steentijd was er geen ander materiaal  dan vuursteen om deze gereedschappen te maken. In de Vroege Bronstijd was het brons zo zeldzaam dat er nog steeds veel vuursteen werd gebruikt.

De multitool van de Steentijd

Waarschijnlijk moest de maker van de vuurstenen gereedschappen over de nodige kennis van vuursteen en de bewerking  daarvan beschikken. Een eenvoudige schrabber, de multitool van de Steentijd,  zal nog wel te maken zijn, maar voor een pijlpunt moet je wel geoefend zijn.

 

Prehistorisch grafveld

Op de vindplaats zijn, voor zover ik weet, door mij en een aantal andere personen zo`n 50 tot 60 pijlpunten gevonden en honderden schrabbers. Dat zijn er ontzettend veel. Er is door iemand gezegd dat er op die plek misschien een grafveld heeft gelegen gezien het grote aantal en de gaafheid van de pijlpunten.

Meer lezen

Tijdvakken