Wat doet een archeoloog

Wat doet een archeoloog?

Gerti de Koeijer

Een archeoloog is iemand die de wetenschappelijk studie archeologie heeft gedaan. Aan de hand van overblijfselen uit het verleden probeert hij de geschiedenis te reconstrueren en te interpreteren. Veel mensen denken dat een archeoloog alleen opgraaft. Deze activiteit is dan misschien het meest zichtbaar, maar archeologie is veel meer dan opgraven. Een minstens zo belangrijk onderdeel vindt plaats op de werkkamer:het analyseren en vergelijken van vondsten. Door de veelheid van verschillende werkzaamheden werkt een archeoloog zelden alleen.

Opleiding en specialisatie van een archeoloog

Wat een archeoloog aan werkzaamheden uitvoert hangt samen met zijn of haar specialisatie(s) en de plek binnen de organisatie. Deze specialisaties worden verworven door opleiding en of ervaring. Op verschillende onderwijsinstellingen is het mogelijk om archeologie te studeren. Er zijn universitaire studies, maar sinds een aantal jaar is het ook mogelijk om een opleiding archeologie op de hogere school te volgen.

Specialisaties

Archeologen hebben tijdens hun studie gekozen voor een specialisatie, deze heeft over het algemeen betrekking op een periode of een deel van de wereld, vb: middeleeuwen of West- Europa. Met een opleiding op zak kunnen archeologen werk vinden bij een gemeente of een opgraafbedrijf, maar ook bij advies- en ingenieursbureaus. Veel archeologen worden projectleider, anderen gaan aan de slag in een archeologisch depot of in het veld.  Door veel ervaring op te doen kan een archeoloog uitgroeien tot bijvoorbeeld een stads- of regioarcheoloog.

Gevarieerde werkzaamheden

Een gemiddelde werkdag kennen de meeste archeologen niet. Dit komt door de gevarieerde werkzaamheden zoals overleggen, schrijven van quickscans en rapporten, maar ook spoedopgravingen wanneer men onverwacht op archeologische sporen stuit. Voor sommige archeologen is de opleiding archeologie een logisch vervolg op hun lidmaatschap van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis of van de AWN-vrijwilliger in de archeologie.

Vrijwilligers

Amateurarcheologen spelen in de archeologie van oudsher een belangrijke rol. Zij zijn de vrijwilligers die helpen bij archeologische opgravingen maar ook met het verwerken van alle vondsten en zijn vaak ook de ogen en oren van de plaatselijke archeoloog. Zonder de vele vrijwilligers zouden alle scherven niet gewassen, gesorteerd, beschreven  en opgeborgen kunnen worden.

Afbeelding: Archeologie West-Friesland

Meer lezen