Veelbelovende start opgravingen kasteel Waddenstein

Francis Boer

In Asperen, op de plek waar ooit kasteel Waddenstein stond,  zijn scherven gevonden van zeker 1000 jaar oud. Het blijkt een veelbelovend begin van de driedaagse opgraving op locatie.

Een extra waterberging 

Langs de Leerdamseweg in Asperen wordt archeologisch onderzoek gedaan. Op deze plek gaat een extra waterbuiging worden aangelegd, maar voordat dit gebeurt, wordt de oudheidkundige locatie eerst nader onderzocht.

‘Behoud in de bodem’

Een archeologische waarden- en verwachtingenkaart van Lingewaal uit 2011 laat al zien dat verschillende funderingsresten van een kasteel zich op deze plek bevinden. De gemeente heeft deze resten niet eerder onderzocht, want ze gaan uit van het principe ‘behoud in de bodem’. Nu hier een extra waterberging komt, wil de gemeente wel overgaan tot archeologisch onderzoek.

Zeldzaam onderzoek

Volgens de meewerkende archeologen is het heel lang geleden dat een slotgracht helemaal werd uitgebaggerd (en de bagger gezeefd). De verwachtingen zijn hooggespannen. Het kasteelterrein bevond zich nét buiten de stadsmuren van Asperen en de eerste schriftelijke vermelding van kasteel Waddenstein gaat terug tot begin dertiende eeuw. De afgraving gebeurt in drie lagen, het archeologische team is vanzelfsprekend het meest benieuwd naar de onderste – Middeleeuwse – laag.

Graven met schop en troffel

Verschillende vrijwilligers zijn betrokken bij het afgravingsproject. Als de kraan een deel van de eerste laag heeft afgegraven, trekken zij erop uit met schop, troffel en metaaldetector. 60 centimeter onder de oppervlakte schraapt de kraan al over een dikke muur van kloostermoppen.

Een raadselachtige muur

De muurresten worden uitgebreid schoongekrabd en de eerste – naar later blijkt – zeer oude scherven worden verzameld. Op de tweede dag stuit het team op een muur van een meter dik. Het zou wellicht om een buitenmuur kunnen gaan, maar verschillende scherven die op en rond de muur worden gevonden dateren uit de 9e tot de 11e eeuw, ver voor het kasteel werd gebouwd.

Voorlopig zal de muur nog wel even een raadsel blijven, terwijl de vele vondsten uitgebreid worden onderzocht.

 

Meer lezen