Lezing het jaar 177

Lezing sporen van Romeinse keizers in de lage landen

Archeologiehuis Archeon

Lezing: Sporen van Romeinse keizers in de Lage Landen

Daan Couwenbergh

 

Lezing Tom Buijtendorp in Archeologiehuis Den Haag: Sporen van Romeinse keizers in de Lage Landen

Op 12  december geeft Buijtendorp in het Archeologiehuis Archeon een lezing, georganiseerd door Vrienden van het Archeon. Hij zal uitweiden over twee  Romeinse keizers Trajanus en Hadrianus.

In zijn boek  Het jaar 117 beschrijft Buijtendorp hoe Trajanus in de Lage Landen keizer werd en daar de eerste maanden belangrijke besluiten nam. Zijn opvolger Hadrianus zette daar zijn nieuwe consolidatiestrategie in gang en stichtte de stad  Forum Hadriani bij De Haag. Tom Buijtendorp legt uit waarom de regio zo belangrijk was en staat onder meer stil bij de rol die keizerin Plotina in deze periode speelde. Waar de Romeinen eeuwenlang gestreefd hebben naar uitbreiding van het rijk, volgde nu een periode van bestendiging, wat belangrijk was omdat Het Rijk zo groot was geworden dat het dreigde ten onder te gaan..

Tom Buijtendorp is al jaren bezig met onderzoek naar de sporen van aanwezigheid van Romeinse keizers in de Lage Landen. Deze zomer verscheen zijn boek Caesar in de Lage Landen, waarin hij zeer sterke aanwijzingen levert dat Julius Caesar en zijn troepen gelegerd waren in de buurt van Maasricht. Hij baseerde zich onder meer op recent opgegraven kampen uit Caesars tijd, analyse van inheemse goudstukken, geografische analyses en een herwaardering van Caesars eigen statistieken.

De lezing is gratis toegankelijk, aanvang 20.00. Aanmelden is verplicht. Meer informatie en de mogelijkheid om je in te schrijven vind je hier. 

In de pauze zal het boek: Het jaar 117. Sporen van Trajanus en Hadrianus in de Lage Landen te koop zijn. De auteur signeert desgewenst.

Pers over Het jaar 117

Archeologie Magazine: “Onderzoeker en publicist Tom Buijtendorp reconstrueert in zijn indrukwekkende boek ‘Het jaar 117’ die bezoeken van Trajanus en Hadrianus aan onze streken in detail en wel zo gedetailleerd, nauwgezet en tegelijk boeiend dat het zich laat lezen als een pakket van afleveringen van de Amerikaanse televisieserie Crime Scene Investigation’

National Geographic Historia: ‘Buijtendorp ontrafelt hoe deze twee uitzonderlijke mannen rond dit belangrijke jaar in onze streken aanwezig waren en weet daarbij de geschiedenis en de archeologie van de Lage Landen meesterlijk met elkaar te verbinden.”

https://www.omniboek.nl/boek/caesar-in-de-lage-landen/https://www.omniboek.nl/boek/caesar-in-de-lage-landen/

 

Meer lezen