Bijzondere vondsten in Drentse beekdalen

Gerti de Koeijer

Tijdens her-inrichtingswerkzaamheden van de beekdalen in Drenthe zijn bijzondere ontdekkingen gedaan. Er werd onder andere een meterslange prehistorische houten weg door het veen gevonden. Tot nu toe zijn de meeste veenwegen in Nederland in hoogveenmoerassen gevonden en niet in beekdalen.

Offers

De Drentse beken die vanaf de vijftiger jaren van de vorige eeuw zijn gekanaliseerd, worden heringericht tot slingerende beken. De werkzaamheden worden veelal onder het toeziend oog van een archeoloog verricht. Regelmatig worden er in opvullingen van oude beeklopen archeologische vondsten gedaan. Er zijn complete potten,  stenen en metalen bijlen gevonden. Het vermoeden bestaat dat het gaat om offers. Door hoog grondwater in de beekdalen kan ook het vergankelijke hout bewaard gebleven zijn zoals resten van fuiken en kano’s.

Veenwegen

Eind 2013 werd er een veenweg gevonden in het beekdal van de Slokkert nabij Veenhuizen. Het wegdek was zo’n vier meter breed en daardoor niet alleen geschikt voor mensen en vee maar ook voor karren. Archeologen vonden af en toe houten onderliggers die daar vermoedelijk geplaatst zijn ter verbetering van de weg.

Klokbekercultuur

De veenweg dateert uit 2300-2200 v. Chr. en behoort tot de laat Neolithische Klokbekercultuur en is daarmee een van de oudste veenwegen van ons land. De weg vormde een verbinding tussen de nederzettingen op de dekzandplateaus aan beide zijden van het beekdal. Onlangs werd er in het beekdal van het Winter Diepje door RAAP een veenweg uit de Midden-IJzertijd (500-250 v. Chr.) aangetroffen.

www.raap.nl/

Meer lezen

Tijdvakken