Scheurrak

Het Scheurrak op de bodem van de Waddenzee

RCE/Universiteit Leiden

Archeologen en historici trekken samen op bij onderzoek uniek scheepswrak

Jasper Buiting

In 1984 werd in de Waddenzee een bijzonder goed bewaard scheepswrak gevonden. Het fluitschip verging waarschijnlijk aan het einde van de 16e eeuw. Ondanks decennia van onderzoek is er nog niet eerder met een interdisciplinair perspectief naar het scheepswrak gekeken. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft nu geld beschikbaar gesteld voor een interdisciplinair onderzoeksproject, waarin onderzoekers van de Leidse faculteiten Archeologie en Geesteswetenschappen samenwerken.

 


 

Image

scheurrak SO1

Onderschrift

Opgravingstekening Scheurrak SO1

Scheurrak

Het wrak, bekend als de Scheurrak SO1, is één van de parels van de opgegraven scheepswrakken in Nederlandse wateren. De scheepsconstructie is nog in opmerkelijk goede staat en ook de lading aan boord is vrijwel compleet. Het schip vervoerde vooral graan uit het Baltisch gebied en het maakt hiermee de alledaagse praktijk van de handel op de Oostzee tastbaar. Naast de lading zijn er zo’n 7000 artefacten aan boord aangetroffen. Het is één van de meest vondstrijke scheepswrakken uit Nederlandse wateren.

Nieuwe inzichten

Hoewel het schip sinds de vondst zowel vanuit maritiem archeologisch als historisch oogpunt onderzocht is, zijn de resultaten van beide onderzoeksdisciplines nooit met elkaar geïntegreerd, maar daar komt nu verandering in. Met het geld van de RCE zullen twee promovendi aangesteld worden met twee verschillende onderzoeksopdrachten. Het eerste project richt zich op de scheepsbouw, het tweede op de materiële cultuur van de Oostzeevaart. Beide deelprojecten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, met nieuwe inzichten als gewenst resultaat.

 

Image

Scheurrak SO1

Onderschrift

Bij het onderzoek worden ook historici betrokken. Echt interdisciplinair onderzoek dus. 

Zeegeschiedenis

De RCE benaderde archeoloog Roos van Oosten en historica Anita van Dissel met het verzoek om dit onderzoeksproject handen en voeten te geven. Samen met hoogleraar Zeegeschiedenis Michiel van Groesen hebben zij het project verder uitgewerkt. Een deel van het project onderbrengen bij de leerstoel Zeegeschiedenis laat een lang gekoesterde wens voor meer samenwerking in vervulling gaan.

Meer lezen
Ook leuk om te lezen
Tijdvakken
Landen