Wat doet de gemeentelijk archeoloog?

Gerti de Koeijer

De gemeentelijk archeoloog is een goed voorbeeld van een archeoloog die amper in het veld staat. Hij of zij is degene die is belast met interne organisatie en directievoering, advisering, voorlichting & publiciteit. De gemeentelijk archeoloog is alleen bij zeer hoge nood of een bijzonder opgraving nog in het veld te vinden. Wat doet hij dan wel?

Bureauwerkzaamheden

In het takenpakket van de gemeentelijk archeoloog kom je vooral bureauwerkzaamheden tegen zoals beheren van in- en uitgaande post, personeel en financiën. Hij is het eerste aanspreekpunt binnen de archeologische organisatie bij bouwprojecten. Tevens draagt hij zorg voor inhoudelijke discussie binnen de organisatie, afstemming met gemeenten en hij stemt persberichten af met andere partijen. Ook kun je bij hem terecht voor vragen over je eigen vondsten.

Dialoog

Er wordt dus veel overlegd omdat de stadsarcheoloog ernaar streeft dat alles soepel loopt rondom  advisering en uitvoering, ook met andere partijen. Dialoog is hierin belangrijk om medewerking van  alle betrokken partijen mogelijk te maken. Daarnaast is de stadsarcheoloog als projectmanager bewaker van tijd, geld, inhoud en kwaliteit van de projecten en adviezen.  

Publiek en activiteiten

Om bewustwording van het erfgoed te vergroten organiseert de gemeentelijk archeoloog ook publieksdagen, lezingen en schrijft hij artikelen voor zowel opdrachtgevers als publiek. Daarbij doet hij tevens de kwalitatieve eindredactie van de rapporten die anderen binnen de organisatie schrijven. Hij handhaaft de monumentenwet ter land en ter zee en zorgt ervoor dat de juiste stappen genomen worden.

Onder water archeologie

Al het water in Nederland is verdeeld onder de gemeenten. Deze zijn verantwoordelijk voor archeologie onder water. De gemeentelijk archeoloog  stuurt het team aan dat de bodem in kaart brengt.  Meter voor meter brengt het onderwater team  alles in beeld wat ze tegen komen op de bodem, van sporen van oude dijken tot aan scheepswrakken.

Afbeeldingen: Archeologie West-Friesland

Meer lezen