Richard III

Topvondst: de verloren koning Richard III

Daan Couwenbergh

Lang was het onduidelijk waar de roemruchte Engelse koning Richard III begraven lag. Richard III was een roemruchte Engelse koning, over wie maar weinig bekend was. Ook de locatie van het graf van Richard III was niet bekend, behalve dat het in Leicester moest zijn.

Bronnen over Richard III

Over Richard III was niet veel bekend. Veel van de bronnen die zijn overgebleven uit zijn regeerperiode zijn waarschijnlijk sterk politiek gekleurd door zijn tegenstanders. Zo zou Richard erg wreed geweest zijn, maar volgens veel moderne historici zou hij minder wreed zijn geweest dan veel van zijn troonopvolgers. Een groot deel van die slechte reputatie heeft Richard te danken aan zijn opvolger. Om de plotselinge troonsopvolging te rechtvaardigen, schoor Richards opvolger Henry VII Tudor zijn voorganger zoveel mogelijk ellende in de schoenen. Het stuk The Tragedy of Richard the Third van Shakespeare deed de reputatie van Richard III ook geen goed.

Zoektocht naar Richard III

Nadat Richard III sneuvelde in de Rozenoorlogen tijdens de slag bij Bosworth in 1485, werd hij begraven in Leicester. De kerk waarin hij begraven werd, verdween echter nadat het bijbehorende klooster werd ontbonden. Door de tijd heen verdween ook de locatie van de kerk uit de archieven. Een lange speurtocht die werd geïnitieerd door enthousiastelingen en verre nazaten van de koning leidde naar een parkeerplaats in Leicester.

Met grondradar kon worden vastgesteld dat dit inderdaad een plek was in ieder geval een belangrijk gebouw stond. Stukje bij beetje bleek uit opgravingen dat het inderdaad om het kloostercomplex ging waar Richard III begraven zou zijn. Waar hij zou liggen, was echter onbekend.

Begraafplaats Richard III

In september 2012 werd een skelet gevonden dat dezelfde verwondingen had als de koning tijdens de slag bij Bosworth. Met DNA-monsters van het skelet en dat van verre nazaten kon worden vastgesteld dat de verloren koning was gevonden. Naast het graf van de koning, werden op de site nog veel meer ontdekkingen gedaan.

Herbegrafenis van Richard III

De herbegrafenis van Richard III deed nogal wat stof opwaaien. Er ontstond discussie of de koning in York of in Leicester ter aarde besteld zou moeten worden. Uiteindelijk werd hij in 2015 in bijzijn van leden van het Britse Koningshuis en van nazaten herbegraven in de kathedraal van Leicester.

Meer lezen