Gnaius Domitius Corbulo

Deel kanaal van Corbulo gevonden in Voorschoten

Gerti de Koeijer

In Voorschoten is het Kanaal van Corbulo (oftewel de fossa Corbulonis) gevonden. Gnaius Domitius CorbuloDit kanaal werd, volgens datering van het gevonden hout, tussen 48 en 50 n. Chr. gegraven en vormde een verbinding tussen de Maas en de Rijn. De opdracht- en naamgever was de Romeinse veldheer Corbulo.

Exacte ligging

De exacte ligging van het kanaal is niet overal bekend. Waarschijnlijk liep het vanaf Naaldwijk via Forum Hadriani naar het Romeinse fort Matilo bij Leiden. In de afgelopen decennia is in Leidschendam-Voorburg veel onderzoek verricht naar het kanaal. Er waren wel vermoedens dat het kanaal via Voorschoten naar de Oude Rijn moest lopen, maar het exacte tracé was in Voorschoten nooit eerder aangetoond. Tot de huidige ontdekking in de Starrenburgerpolder. De breedte van het Kanaal van Corbulo varieerde van 6 tot 15 m en de diepte was ongeveer 1,5 m, ruim voldoende voor de Romeinse rivierschepen.

Archeologisch onderzoek

Omdat het Hoogheemraadschap Rijnland bezig is om het bestaande watersysteem op te knappen, moest er eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden. Proefboringen leverden kleivulling en een houten paal op die gedateerd wordt rond 50 n. Chr. Archeologen hebben vervolgens de houten beschoeiing van het kanaal blootgelegd. Tevens zijn er ook houten palen ontdekt. Deze vormden een onderdeel van de beschoeiing.

www.leidschendam-voorburg.nl/
historiek.net/

Meer weten over archeologie? Lees Archeologie Magazine.

Meer lezen

Thema's