De regioarcheoloog

Gerti de Koeijer

De regioarcheoloog draagt zorg voor gemeenten die geen eigen gemeentelijk archeoloog hebben. Door met meerdere gemeenten in een gebied samen te werken, kan beleid, advies en uitvoering van archeologisch onderzoek goed worden gestroomlijnd. Doordat de regio-archeoloog zorgt dat alle bestaande kennis wordt gebundeld, kan hij of zij het werkveld goed overzien. Ook voorkomt het dat op de verkeerde plek wordt gezocht.

Zo kan het zijn dat de regioarcheoloog betrokken is bij alle opgravingen in de regio waar bronstijdvondsten verwacht worden. De bronstijdopgravingen in West-Friesland zijn daar een goed voorbeeld van. Er werden sporen  uit de bronstijd gevonden op verschillende plekken binnen West-Friesland, onder andere skeletten. Daar kwam veel pers op af. De regioarcheoloog stond deze te woord.

Graaft de regioarcheoloog?

De regioarcheoloog is net als de gemeentelijk archeoloog vooral een overlegger. Hij of zij overlegt met gemeenten en provincies hoe zij rekening kunnen houden met de archeologische waarde van een terrein, maar adviseert ook met betrekking tot rijksmonumenten.
Daarnaast maakt de regioarcheoloog beleidskaarten, quickscans en voert hij of zij booronderzoeken uit. Aan de hand van de resultaten adviseert hij of zij gemeenten voor de vergunning van de projectontwikkelaar,en is tegelijkertijd de vraagbaak voor ambtenaren. De regioarcheoloog begeleidt opgravingen, maar zelf opgraven is een uitzondering.

Hoe wordt je regioarcheoloog?

De regioarcheoloog heeft archeologie gestudeerd, het is vaak iemand die al langer in de archeologie werkzaam is en bij verschillende organisaties gewerkt heeft en daardoor veel ervaring heeft opgedaan. De regioarcheoloog werkt in een team en is degene die de directietaken uitvoert en de financiën bewaakt. De regioarcheoloog is goed op de hoogte van het archeologisch beleid, de wetgeving rondom archeologie en controleert de  juridische teksten in bestemmingsplannen.

Archeologie doe je samen

Binnen de organisatie werkt de regioarcheoloog veel samen met de medewerkers die een adviserende taak hebben. Daarbuiten heeft de regioarcheoloog contacten met de provincie, rijksdienst en gemeenten, maar ook met natuurorganisaties, historische verenigingen, denk aan het maken en plaatsen van informatiepanelen bij archeologische monumenten of in natuurgebieden waar archeologie verstopt onder de grond zit maar zichtbaar gemaakt wordt door middel van een informatiepaneel. Universiteiten worden wel eens ingeschakeld om oude onderzoeken uit te werken. Studenten kunnen materiaal van een oude opgraving  analyseren waar de medewerkers van de organisatie niet aan toe komen. De studenten kunnen zo ervaring opdoen, dat is twee vliegen in één klap.

Afbeelding: Archeologie West-Friesland 

Meer lezen