Archeologie Magazine 3 van 2019

Cover Archeologie Magazine

Nu 1 jaar Archeologie Magazine maar € 19,95 + cadeaus!

Het volgende nummer van Archeologie Magazine verschijnt omstreeks 16 juni met daarin:

1000 jaar graafschap Loon

De geschiedenis van het graafschap Loon is heel apart en zelfs bij Belgen nauwelijks bekend. Het graafschap, dat wat territorium overeenkomt met het huidige Belgisch Limburg, behoorde vanaf het ontstaan in de 11e eeuw tot 1795 niet tot de Nederlanden maar tot het Duitse Rijk; door een leenband was het verbonden met de Duitse keizer en de prins-bisschop van Luik. ‘Ik vind die geschiedenis zelfs een beetje exotisch’, zegt Jan Vaes, doctor in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis en schrijver van het standaardwerk ‘De Graven van Loon. Loons, Luiks, Limburgs’. Curator was hij van de tentoonstelling eerder dit jaar over het graafschap Loon in de Landcommanderij Alden Biesen. Een aangepaste versie daarvan wordt deze zomer ingericht in het Duitse Spessart Museum in Lohr am Main, een symbolische locatie. In Lohr staat immers een residentie van de graven van Loon.

Een koningspaar aan de Donau

Na de val van het IJzeren Gordijn ontstond meer aandacht voor verbindende onderwerpen uit de gemeenschappelijke cultuurgeschiedenis van West-Europa en het voormalige Oostblok. Zoals het middeleeuwse handelsverbond van de Hanze in het Oostzeegebied. Maar ook de geschiedenis en archeologie van het Donaubekken. Bij uitstek ‘verbindende’ figuren in dit opzicht zijn Stefanus van Hongarije en zijn bruid Gisela van Beieren. Ze leefden een millennium geleden, maar hun erfenis is springlevend.

Oorlogssporen in neutraal Zweden

Vrijwel overal is het raak: waar je ook heen gaat, vroeg of laat loop je ergens tegen een bunker of een oorlogsmonument aan. Die kans leek in Zweden wel heel klein; het land was immers neutraal tijdens de Tweede Wereldoorlog en veel sporen uit de oorlog zouden er waarschijnlijk niet te vinden zijn. Dat blijkt toch anders te zijn. Juist door die neutraliteit speelde Zweden een bijzondere rol in de oorlogsjaren. De diplomaat Raoul Wallenberg wist in Hongarije duizenden joden te redden door aan hen Zweedse papieren te verstrekken. Nog eens duizenden joden werden aan het eind van de oorlog uit de concentratiekampen gered door een andere Zweed, graaf Folke Bernadotte, hoofd van het Zweedse Rode Kruis.

Nog geen abonnee? Neem vóór 10 juni een abonnement, dan ontvangt u dit nummer omstreeks 19 juni thuis op de mat.