Zilveren munten schat gevonden in West-Friesland

In het West-Friese dorp Westwoud, tussen Hoorn en Enkhuizen, hebben archeologen bijna negentig zilveren munten gevonden uit de periode 1542-1571. De meeste munten hebben een afbeelding van de Spaanse koning Filips II erop. Hij was toen heer over de Nederlanden.

Soorten munten

Bij de vondst werd ook een kan gevonden waar de munten waarschijnlijk in bewaard zijn. De meeste munten zijn hele of halve philipsdaalders. Onder de munten bevind zich ook één karolusgulden (1542-1552) en één henricusdaalder (1558-1568). Dit zijn zeldzame munten en de directeur van de dienst Archeologie West-Friesland spreekt dan ook van een ‘vijfsterrenvondst’. De munten zijn namelijk nog in een goede conditie en dragen bij aan ons historisch verleden. 

Nederlandse Opstand (1568-1648)

De munten werpen een nieuw licht op de periode 1570-1575,waarin de steden Hoorn en Enkhuizen opbloeiden. Deze tijd was ook erg rumoerig door religieuze spanningen en de Nederlandse Opstand tegen Spanje. Zowel de Spaanse soldaten als de opstandige geuzen waren voor het West-Friese platteland een plaag. Als de soldaten en rebellen geen geld kregen, plunderden ze de dorpen. De boeren werden vaak afgeperst of gemarteld als ze geen geld konden geven. Het is dan ook goed mogelijk dat een arme boer deze muntschat heeft begraven voor latere tijden.


Twee van de drie vinders van de schat hebben de munten geschonken aan het Westfries museum. De derde vinder wilde zijn munten laten veilen maar het museum heeft dit weten te voorkomen en heeft de munten gekocht. De ongeveer negentig munten worden komende weken tentoongesteld in het Westfries Museum.


Bronnen:

Nu.nl: Muntenschat Friesland
Historiek.net: muntschat West-Friesland


Afbeelding:

Commons.wikimedia.org: Numisantica.com


Meer lezen

Landen