Zeldzame vondst van restanten van een dromedaris

Archeologen deden een bijzondere vondst in Tongeren (België). Ze troffen resten aan van een dromedaris. De schedelfragmenten en bovenkaken die de archeologen aantroffen dateren uit de vierde eeuw na Chr.

De restanten van de dromedaris doken op in een volgestorte greppel. Dit is de tweede keer dat er resten van een dromedaris zijn gevonden in België. Eerder werd er in 2007 in Aarlen resten van een dromedaris of kameel gevonden. 

Dromedaris in Romeins Tongeren

De dierlijke resten in Tongeren werden gevonden tijdens een opgraving in 2014 en 2015. Toen was nog onduidelijk van welk dier ze waren. Archeoloog  Bea De Cupere gaf na onderzoek uitsluitsel. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een volwassen mannetje. Helemaal zeker dat het om een dromedaris gaat is De Cupere niet. Het kan ook een kameel zijn of een om een kruising gaan. Een DNA test moet uiteindelijk zekerheid geven.

Romeinse handelsroutes

De resten werden gevonden in een greppel die een muur uit de derde eeuw doorsnijdt. Dit gegeven komt overeen met de C14 datering. Daaruit blijkt dat de dierlijke resten dateren uit de vierde eeuw. Vermoedelijk werd het dier gebruikt als lastdier. Net als in Aarlen liepen er bij Tongeren belangrijke handelsroutes in de Romeinse tijd.

www.naturalsciences.be/

Meer lezen

Landen

Thema's