Geen foto

Vrouwen in Mayacultuur belangrijker dan gedacht

Onderzoek wijst uit dat Maya vrouwen een belangrijke positie hadden.Het wordt algemeen gedacht dat vrouwen in de Mayacultuur vooral thuis bleven, huishoudelijke taken verrichten en niet mochten participeren met belangrijke rituelen. Een nieuw onderzoek naar Maya kunst en voorwerpen suggereert echter dat vrouwen wel degelijk een zekere machtspositie hadden.

Shankari Patel, een afgestudeerde antropoloog aan de Universiteit van California-Riverside, bestudeerde enkele Maya voorwerpen in het British Museum. Ze vond onder andere spintollen voor het maken van kleding. Ze merkte op dat de tollen uitgebreid gedecoreerd waren, een vreemd kenmerk, gezien het feit dat spinnewielen vaak binnenshuis werden gebruikt en dus niet publiekelijk werden gezien.

Patel concludeerde dat de spintollen waarschijnlijk werden gebruikt in publiekelijke Maya rituelen waarin ze symbool stonden voor de vrouwelijke identiteit. Daarnaast vond ze veel iconen op kunst en voorwerpen van de Maya die duidden op de aanwezigheid van vrouwelijke heersers en godinnen. 

Mannelijke invloed

Patel vermoedt dat deze feiten niet eerder aan het licht kwamen, omdat voornamelijk mannen de Maya sites opgroeven. Hun vragen bij de site zouden zelden gericht zijn op de leefwijze van vrouwen. Thomas Patterson, professor antropologie aan de Universiteit van California-Riverside, stemt hiermee in. Volgens hem is de rol van de vrouw in de Mayacultuur verloren gegaan omdat archeologen zich voornamelijk richtten op de grotere sites. Daar komt nu verandering in.

Cynthia Robin, tevens professor antropologie, legt de nadruk op het belang van Patels onderzoek: “Eén van de dingen die we weten over de Mayacultuur is dat er voor de Spaanse verovering geen spreekwoordelijk plafond voor vrouwen bestond zoals we die vandaag de dag wel hebben.”

“Een van de beste aspecten van archeologisch onderzoek is dat het ons kan laten zien hoe anders het leven vroeger was in vergelijking met nu,” vervolgt ze. “Als we simpelweg aannemen dat de relatie tussen de geslachten altijd hetzelfde is geweest, dan proberen we enkel de ongelijkheden van vandaag te dag te rechtvaardigen.”

Bron: Medill Reports

Meer lezen
Tijdvakken
Thema's