De gevonden bodemplank. Foto SCEZ

Vroegmiddeleeuws skelet op plank onderzocht

De gevonden bodemplank. Foto SCEZHet Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Goes kreeg een wel heel bijzonder object in de CT-scan. Op 13 december werd een bodemplank van een vroegmiddeleeuwse grafkist onderzocht. Deze is afkomstig uit de vroegmiddeleeuwse nederzetting Walichrum in Zeeland. Op de plank zitten nog menselijke resten. Met behulp van een CT-scan hopen onderzoekers meer te weten te komen over de graven in Walichrum en de mensen die er lagen.

Handelsplaats Walichrum

De bodemplank van de grafkist is gevonden op het strand van Oostkapelle. De vroegmiddeleeuwse nederzetting Walichrum, die dienst deed als haven en handelsplaats, lag destijds tussen Domburg en Oostkapelle op het strand bij Westhove. Walichrum, wat dat in de achtste eeuw een bloeiperiode meemaakte, is vergelijkbaar met de verdwenen handelsplaats Dorestad en staat sinds een aantal jaar weer in de internationale archeologische belangstelling.

Het onderzoek van de bodemplank vond plaats in verband met het internationaal onderzoeksproject "Investigating the Dead in Early Medieval Domburg". Dit project is in handen van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland en de Universiteit van Oxford. De afdeling radiologie van het ADRZ maakte onder meer gebruik van een high end CT-scan Hiermee kan op het gebied van beeldvormende technieken zeer gedetailleerd onderzoek gedaan worden. Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis werkte belangeloos mee.

Walichrum begraven in het zand

In de omgeving waar vroeger Walichrum lag worden wel eens archeologische vondsten gedaan. Zo zijn bijna honderd jaar geleden op het strand van Oostkapelle twee begravingen gevonden en in Domburg drie. De begravingen op het strand van Oostkapelle lagen op bodemplanken van grafkisten. Ze maakten onderdeel uit van een kleine begraafplaats. Één van de planken draagt menselijke resten. Ze liggen verscholen in de Zeeuwse klei, die ooit in de kist terecht is gekomen. Door het hele "graf" in de CT-scan te onderzoeken blijft alles inclusief de resten van het skelet in tact en blijft het beschikbaar om in de toekomst verder onderzocht te worden.

Datering van de vondst uit Walichrum

Het skelet is door middel van de C-14 methode gedateerd tussen 677-788 na Chr. En de plank door middel van jaarringen tussen 681 en 703 na Chr. De gevonden begravingen worden onder andere onderzocht op sekse, leeftijden en ziekten, maar ook op welk voedsel de persoon het meest gegeten heeft en of diegene uit de regio afkomstig is of van elders.

Volgens de onderzoekers is het hout afkomstig uit Duitsland. Er zijn aanwijzingen dat het gaat om hergebruikt hout. Is het hout afkomstig van een schip?
Binnenkort worden de onderzoeksresultaten bekend gemaakt. Het skelet met plank is vanaf zomer 2017 te zien in het Zeeuws Museum in Middelburg.

Meer lezen
Tijdvakken
Landen