In Rotterdam zijn sporen uit de middeleeuwen ontdekt.

Vondsten uit middeleeuws Rotterdam

In Rotterdam zijn sporen uit de middeleeuwen ontdekt. Archeologen hebben in Rotterdam bij de toekomstige Markthal veel middeleeuwse overblijfselen ontdekt. Het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) deed de vondsten in de bouwput van de Markthal in het centrum van de stad. Er werden tevens resten gevonden van oudere bewoning in het gebied.

Op de locatie van de toekomstige Markthal lagen ca. 1.000 opeenvolgende terpen met boerderijen aan de oever van de Rotte. De archeologen zijn door het onderzoek veel te weten gekomen over het gebied in de middeleeuwen en over de nederzetting Rotta, waar de boerderijen deel van uitmaakten. Er is namelijk verder niks bekend over de nederzetting uit historische bronnen.

Zo toont het onderzoek aan hoe er duizend jaar geleden pioniers het veengebied ontgonnen vanaf de oevers van de rivier de Rotte. Ook stond er een kerk in het dorp. Dat wordt namelijk genoemd in een archiefstuk uit 1028. De locatie van het gebouw is echter niet bekend.

Veehouders en vissers

Het BOOR vond zes boven elkaar gelegen terpen met boerderijen, die elk ca. dertien meter lang en acht meter breed waren. Elke boerderij had een woon- en staldeel, inclusief haard, ovens, een weefgetouw en een ruimte om gereedschappen te maken en te repareren. Daarnaast is op basis van botmateriaal bekend geworden dat er runderen, schapen, geiten, paarden, kippen en ganzen gehouden werden. Dit suggereert dat er weinig gejaagd werd, al zijn er wel resten van paling en baars en sporen van visgerei gevonden.

De sporen wijzen uit dat de plaats rond het jaar 1050 niet meer bewoond werd. De archeologen vermoeden dat dit te maken heeft met wateroverlast, waar de bewoners mee te kampen hadden door de inklinking van het veen. Hierdoor kwam het land lager te liggen, waardoor er vaak overstromingen zouden hebben plaatsgevonden. Pas tweehonderd jaar later zouden er weer mensen zijn gaan wonen, na inpoldering en de aanleg van een dam in de Rotte.

Bron: Erfgoedstem

Meer lezen

Tijdvakken

Landen