Vondst Sanada Maru fort Japan

Van 1614-1615 vond de belegering van Osaka plaats in Japan. Het Tokugawa-shogunaat bestreed hier de Toyotomi clan. Archeologen in Japan meldden onlangs dat zij waarschijnlijk het grondwerk van het fort Sanada Maru gevonden hebben. Dit was een fort dat een cruciale rol speelde in de verdediging van Osaka.

Het beleg van Osaka

Sanadu Maru speelde een grote rol tijdens het beleg van Osaka. Sanadu Yukimura, die vocht aan de zijde van de Toyotomi clan, groef zich hier in en bracht de aanvallende Tokugawa troepen in 1614 zware verliezen toe. Nadat de Toyomoti in 1615 alsnog verslagen werden, werd Sanadu Maru vernietigd. 

De vondst van het Sanada Maru fort

De omtrekken van het fort werden gevonden door werknemers tijdens graafwerkzaamheden. Zij vonden een laag kunstmatig gevulde aarde. Volgens Yoshihiro Senda, professor van archeologie aan de Nara Universiteit, is het mogelijk om de vorm en de grote van het fort te berekenen naar aanleiding van de vondsten. Ook stelt hij dat het fort groter is dan werd aangenomen. Het kan hier gaan om een omtrek van 300 bij 350 meter. 

De val van Osaka betekende het einde van de Toyomoti clan. Het success van het Tokugawa-shogunaat in deze strijd, betekende dat Japan in 1615 verenigd werd. Het Tokugawa-shogunaat bleef bestaan tot 1867. In deze periode was Japan bijna hermetisch gesloten van de rest van de wereld. 

Bron

asahi.com Clues on Sanada Maru fortress

Afbeelding

wikimedia.org Caron1663

Meer lezen
Landen