De Witte Toren van Thessaloniki

Via Egnatia gevonden in Thessaloniki

De Witte Toren van ThessalonikiBij de aanleg van een nieuwe metrolijn in de Griekse havenstad Thessaloniki hebben archeologen een marmeren weg aangetroffen. Eerder werden er tijdens de werkzaamheden ook al enkele honderden graven en duizenden juwelen gevonden. Volgens de archeologische dienst gaat het om vondsten van onschatbare waarde.

De ontdekkingen werden gedaan op zes meter diepte tijdens de aanleg van een nieuwe metrolijn onder de hoofdstraat van de stad. De archeologen vonden onder andere enkele marmeren sarcofagen, stenen tombes en een grafkamer uit de vierde eeuw voor Christus. In die graven troffen zij vervolgens ruim 1.500 offerstukken aan, waaronder juwelen, glazen parfumhouders en Romeinse munten uit Perzië.

Aan die lange lijst van vondsten kunnen de archeologen nu ook een Oud-Romeinse marmeren weg toevoegen. Volgens het team gaat het hier om de ‘Via Egnatia’, die rond 146 voor Christus werd aangelegd door proconsul van Macedonië Gaius Ignatius. De weg liep dwars door de Balkan en verbond de koloniën aan de Adriatische Zee met de Oost-Romeinse stad Byzantium. Aan weerszijden van de gevonden weg in Thessaloni werden ook nog enkele zuilen gevonden. Dit zijn vermoedelijk restanten van de winkeltjes die vroeger langs de weg lagen.

Bron: IOL scitech

Meer lezen

Tijdvakken

Landen