Verder onderzoek naar Romeins kanaal

Het in 2015 ontdekte kanaal wordt in mei 2016 verder onderzocht. Er zullen twee proefsleuven gegraven worden op de locatie Leytsehof. Op basis van de resultaten die de opgraving in de proefsleuven opleveren zal de gemeente besluiten wat er met de archeologische resten moet gebeuren. In het kader van de Romeinen week is het publiek op 3 mei welkom op de open dag.

Het kanaal van Corbulo

In Voorschoten is het Kanaal van Corbulo (oftewel de fossa Corbulonis) gevonden. Dit kanaal werd, volgens datering van het gevonden hout, tussen 48 en 50 n. Chr. gegraven en vormde een verbinding tussen de Maas en de Oude Rijn. De opdracht- en naamgever was de Romeinse veldheer Corbulo.
Vermoedelijk liep het kanaal van Naaldwijk naar het Romeinse castellum Malito bij Leiden.

De Romeinen legden delen van het kanaal handmatig aan maar maakten ook gebruik van bestaande kreken. De loop van het kanaal is nog niet volledig in kaart gebracht. In 2015 werd door medewerkers van RAAP een booronderzoek uitgevoerd. Waar men dacht dat het kanaal rechtdoor ging boog het af met een scherpe bocht .Het proefsleuvenonderzoek geeft hopelijk antwoord op het mysterie van de bocht in het kanaal.

Open dag

Archeologen van RAAP en de AWN- vrijwilligers in de archeologie verzorgen rondleidingen en laten zien hoe het archeologisch onderzoek in zijn werk gaat. Geïnteresseerden zijn welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis.

www.raap.nl/
archeologieonline.nl/

Meer lezen

Tijdvakken

Thema's