Uitzonderlijke vondst in Antwerpen

In de binnenstad van Antwerpen zijn door de archeologische dienst van de stad sporen gevonden van bewoning uit de 11de eeuw. Sinds vorig jaar zijn stadsarcheologen bezig op de bouwwerf van een nieuwbouwproject. De afgelopen maanden vonden de archeologen al sporen uit de 16de eeuw.
In de 11de eeuw was Antwerpen een kleine handelsnederzetting. Over deze periode is weinig bekend. Dat er sporen uit die tijd zijn aangetroffen is uitzonderlijk omdat er door de eeuwen heen veel bouw- en afbraakactiviteiten hebben plaatsgevonden.

Huizen en een vlechtwerkwand

De archeologen troffen drie huizen, inclusief houten palissades, een waterput en een vlechtwerkwand aan. Daarnaast vonden ze ook gebruiksvoorwerpen, zoals aardwerk en speelschijven van dierenbot. Door de natte ondergrond zijn de restanten bewaard gebleven. Nu is het noodzakelijk om deze zo snel mogelijk te verwijderen en te conserveren.

Middeleeuwse bewoningskern

De gevonden woningen lagen in de zogenaamde Ruienstad, een vroege bewoningskern van Antwerpen. Deze lag binnen een grachtensingel en had een centrale burcht. Bewoners van deze middeleeuwse kern voerden ambachtelijke activiteiten uit en dreven handel via de Schelde. Hopelijk brengen de vondsten meer duidelijkheid over de vroege stadsontwikkeling van Antwerpen.

De opgraving duurt nog tot half april 2015.

http://m.gva.be/

Meer lezen

Landen