Skeletten uit 17e en 18e eeuw opgegraven in Gouda

Vanwege de aanleg van nieuwe kabels en leidingen in Gouda, werden bij de Sint-Janskerk opgravingen gedaan. Daarbij werden schedels en skeletten opgegraven. Dat de Gouwenaars bij de kerk begraven waren was al bekend, maar het fijne van hun identiteit was nog een raadsel. Waarschijnlijk stammen de skeletten uit de 17e of 18e eeuw. Maandag 30 januari werden de skeletten en schedels voor het publiek tentoongesteld.

Onderzoek naar Gouwenaars

Na de opgraving zullen archeologen nader onderzoek verrichten, om te achterhalen wie de Gouwenaars precies waren. Hierbij wordt gekeken naar geslacht, eventuele ziektes en leeftijd. De locatie van de skeletten doet vermoeden dat het om armere inwoners gaat, begraven in anonieme grafvelden. Rondom de Sint-Janskerk liggen maar liefst 100.000 mensen begraven.

Kinderschedels

Wat de archeologen opviel tijdens het opgraven van de Gouwenaars, was de grote hoeveelheid kinderschedels. Alle skeletten en schedels uit het gebied voor kabels en leidingen worden verwijderd, waardoor een groot deel van het netwerk dwars door een voormalig kinderkerkhof zal lopen. Hoewel het door gemeente Gouda zo gepland is, vinden vele inwoners het maar een luguber idee. 

Bronnen:

Omroep West Vondst

Afbeeldingen:

commons.wikimedia.org Gouda

Meer lezen

Tijdvakken

Landen